Mer marin FoU

Norges forskningsråd får økt bevilgingene med 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Midlene skal i første omgang gå til bedriftsrettet, brukerstyrt forskning.

Midlene skal imidlertid også gå dekke tidligere inngåtte forpliktelser.