Mer gass på Gullfaks

Sektorleder Arild Hesjedal i Undersøkelse og produksjon Norge i Statoil opplyser at det er påvist gass/kondensat i sandstein av antatt kritt alder på Gullfaks. - Det er ikke tidligere gjort funn i reservoar av denne alderen i det aktuelle området. Funnet er derfor interessant og representerer nye muligheter, sier han.

Letebrønnen ble boret fra Gullfaks B-plattformen til et område vest for Gullfaks Vest-feltet. Avstanden fra Gullfaks B er 5,5 kilometer. Det ble også foretatt en sidestegsboring 250 meter mot sør fra den første brønnen. Boringene ble avsluttet på 2220 meter i bergarter av sein jura alder. Hydrokarboner er påvist i begge brønnene.

Siden brønnen er boret fra Gullfaks B-plattformen, kan den settes i produksjon umiddelbart. - Erfaringen fra denne produksjonen vil gi viktig informasjon om funnets størrelse og kommersielle verdi, sier Arild Hesjedal.