KARRIERE

Mer enn halvparten fikk A eller B

De som utdanner norske­ sivilin­geniører er rause med karakterene. Noe må gjøres, mener forsker.

NTNU Gløshaugen. Forsiden.
NTNU Gløshaugen. Forsiden. Bilde: Stein Jarle Olsen
24. apr. 2012 - 10:48

 

 

58,1 prosent av nanoteknologistudentene ved NTNU fikk toppkarakteren A eller B i fjor.

Blant studentene som tok geofag og petroleumsteknologi (et studium som nå er splittet i to studier og ikke eksisterer)  gjaldt det 56,4 prosent, mens andelen var 56 prosent blant ind.øk.-studentene ved Universitetet i Stavanger.

Ved ti sivilingeniørstudier var A/B-andelen over 45 prosent. Til sammenlikning er andelen under 30 prosent ved tre studier.

Les også: Her strøk flest

Ulike kulturer

Andelen som fikk A eller B var mer enn dobbelt så høy ved nanoteknologistudiet på Gløshaugen som ved studiet i energi, miljø og klima i Tromsø.

Tallene, som stammer fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), uroer forskere.

Blant dem er Jarle Møen, professor ved Norges Handelshøyskole. Han har forsket på tematikken.

– Når mange gode elever går på samme skole, er det naturlig og riktig at mange får A eller B. Men hele ideen med karakterer faller jo bort hvis en veldig stor andel får toppkarakterer. Da har man ikke noe å gå på for de virkelige gode. Jeg tror problemet er at det har dannet seg ulike karaktersettingskulturer ved ulike læresteder og ulike institutter. Det må det gripes fatt i, men det er ikke lett å endre på dette, sier Møen.

Dårlige karakterer? Søk jobb i det offentlige 

Varierer

Skyldes forskjellene at opptakskravene er høyere ved enkelte studier enn andre, slik at de får smartere studenter? For å få en pekepinn på det, må vi se på hvor gode karakterer studentene må ha for å komme inn på de aktuelle studiene.

Statistikken viser at karakterkravet for nanoteknologi er skyhøyt, nemlig 58,5 poeng. Det tyder på en sammenheng mellom inntakskvaliteten og karakterene.

Også andre studier i toppen av karakterlista krever solide karakterer for opptak.

Men det gjør også kommunikasjonsteknologi ved NTNU, som er nesten i bunnen av karakterlista. Det samme gjelder elektronikk, teknisk kybernetikk, samt energi og miljø ved NTNU.

Med unntak av nanoteknologi og industriell økonomi ser det ut til at inntakskvaliteten er noenlunde jevnt fordelt. Likevel varierer A/B-andelen betydelig.

– Når det ikke er korrelasjon mellom opptakskrav og karakterer, viser det at det er snakk om ulike karakterkulturer. Ulike karakterer lar seg da ikke forklare med kvalitetsforskjeller på studentene, sier Møen.

Les også: Dette studiet gir ingeniørlønn etter to år

Høy utdanning lønner seg ikke alltid

Her får toppstudentene penger

– Ingeniører mangler ledertrening

Her studerer de flittigste 

Karakterfordeling for siv.ing-studier

LærestedStudiumA/B-andel i %
NTNUNanoteknologi58,1
UiSIndustriell økonomi56,0
NTNUIndustriell design54,4
NTNUIndustriell økonomi og teknologiledelse52,5
UiSOffshoreteknologi, ind. tekn. og driftsledelse48,5
UiSPetroleumsteknologi48,3
UMBMiljøfysikk og fornybar energi48,1
UMBIndustriell økonomi46,3
UiTInformatikk45,1
NTNUPetroleumsfag44,5
UiTIndustriell matematikk43,4
UiAIndustriell økonomi og teknologiledelse42,6
UiSOffshoreteknologi, marin- og undervannstekn.42,5
NTNUBygg og miljøteknikk41,6
UMBByggeteknikk og arkitektur41,4
NTNUMaterialteknologi40,5
UiSByutviking og urban design40,4
NTNUProduktutvikling og produksjon40,2
NTNUFysikk og matematikk40,1
NTNUIndustriell kjemi og bioteknologi39,0
UMBVann- og miljøteknikk38,3
UiTDataanalyse og sensorteknologi38,2
UMBGeomatikk36,7
UiTMolekylær bioteknologi34,6
NTNUMarin teknikk34,4
NTNUIngeniørvitenskap og IKT34,3
NTNUTekniske geofag33,8
UiSKonstruksjoner og materialer33,5
UiTRomfysikk33,2
NTNUDatateknikk32,3
UiSInformasjonsteknologi32,2
UMBMaskin, prosess og produktutvikling31,9
NTNUEnergi og miljø31,6
NTNUTeknisk kybernetikk30,7
NTNUElektronikk30,5
UiAInformasjons- og kommunikasjonsteknologi26,4
NTNUKommunikasjonsteknologi25,2
UiTEnergi, klima og miljø24,8

Antall studenter som fikk karakteren A eller B i 2011. Tallene gjelder kun 5-årige masterstudier. X = ingen data.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.