Mener NHO vil ha tarifflønn

Mener NHO vil ha tarifflønn
BRANNFAKKEL: Ådne Cappelen sier at også næringslivets aktører ønsker tarifflønn. Bilde: Scanpix

Fordelingsutvalgets ferske rapport viser at lønnsforskjellene står på stedet hvil i Norge.

En av grunnene er at næringslivet faktisk vil ha tariffbaserte sentrale lønnsforhandlinger, ifølge utvalgets leder Ådne Cappelen.

Det eneste

– Næringslivet har interesse av å beholde et sentralisert system for lønnsforhandlinger, der partene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden forhandler om lønnsutviklingen, sier han til Teknisk Ukeblad.

Dette står i skarp kontrast til næringslivets hyppig uttalte ønske om NHO vil endre lønnssystemet og mer lokal lønnsfastsettelse ute i bedriftene.

Eneste som fungerer

Ifølge Cappelen, som til daglig er forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, har NHO erkjent at næringslivet tjener på at det meste av lønna forhandles i det sentrale lønnsoppgjøret mellom partene i arbeidslivet.

– Også næringslivet er interessert i sentraliserte forhandlinger. De er prinsipielt mot det, men de innser at det er det eneste som fungerer for å beholde lønnsveksten en moderat lønnsvekst – godt hjulpet av et ganske forsiktig LO, sier Cappelen.

– Prinsipielt mener NHO at en større del av lønnsoppgjøret bør desentraliseres fordi det er viktig å vektlegge de lokale oppgjørene. Samtidig er det en balansegang fordi vi også trenger et overordnet nasjonalt nivå på forhandlingene som gir en retning på lønnsfastsettelsen, sier Rolf Nergård, forhandlingsdirektør i NHO.

Les mer om: