ELBIL

Mener elbiler er like ille for luftkvaliteten som fossilbiler

Bilde: Thierry CREUX

Redaksjonell anmerkning: Denne saken har vekket mange reaksjoner, og redaksjonen tar i en evaluering selvkritikk for vinklingen.

Elbiler og hybrider er ikke noen god medisin mot luftforurensing i byene. Tvert i mot forårsaker de like høye partikkelutslipp som dieselbiler.

Det er konklusjonen i et litteraturstudie fra de nederlandske forskerne Peter Achten og Victor Timmers, publisert i journalen Atmospheric Enviroment, som har vekket oppsikt i en rekke medier den siste uken.

Effekten tilskrives miljøbilens høyere vekt. Høyere vekt fører ifølge rapporten til at dekk og bremser slites raskere, i tillegg til at mer svevestøv virvles opp.

Spørsmålet er derfor om vinninga går opp i spinninga.

Mener ekstra svevestøv nuller ut utslippsbesparelsen

Disse ekstra «utslippene» er nesten tilsvarende partikkelutslippet man sparer ved å ikke brenne av hydrokarboner, ifølge rapporten.

Problemet med dette er at denne typen forurensing ifølge forskerne øker faren for helseproblemer, som hjerteinfarkt, hjerneslag og astma.

Forskerne har sett på tekniske data om sammenhengen mellom dekk-, brems- og veislitasje, og vekt. De har også sett på tidligere studier fra forskjellige kilder, slik man gjør i et litteraturstudie. Altså har de ikke gjort egne målinger.

Høyere vekt gir mer svevestøv

Er denne elbilen like ille for bymiljøet som en dieselbil?
Er denne elbilen like ille for bymiljøet som en dieselbil? Foto: Carlos Osorio

Basert på et annet studie har de antatt at det er et lineært forhold mellom vekt og oppvirvling av svevestøv.

Siden de har kommet frem til at elbiler i snitt er 24 prosent tyngre enn tilsvarende modell med forbrenningsmotor, har de i hypotesen antatt at det er 24 prosent mer oppvirvling av veistøv.

Forfatterne peker på ett studie som tar for seg dette (Simons 2013), og påpeker selv at det foreligger svært lite forskning som kobler kjøretøyvekt mot partikkelutslipp som ikke stammer fra forbrenning.

De mener også at tidligere forskning viser at tyngre biler i større grad bryter ned partikler i veistøv til mindre størrelse.

Bremsing gir mer svevestøv

Tyngre kjøretøy sliter mer på bremsene, noe som i seg selv er kilde til partikkelutslipp.

Store deler av bremseenergien fra en elektrifisert bil konverteres imidlertid tilbake til elektrisk energi, slik at bremseklossene sjeldnere brukes.

Siden det eksisterer få studier som undersøker reduksjonen i partikkelutslipp fra bremser på biler med regenerativ bremsing, har Achten og Timmers gått ut i fra at elbiler ikke har bremseslitasje i det hele tatt.

Tidligere forskning (PDF) brukt som bakgrunn for artikkelen er blant annet et prosjekt hvor det ble installert luftforurensingsmålere i en tunnel på A1-motorveien i Storbritannia.  Her fant de at hver bil hadde et partikkelutslipp på mellom 34 og 39 mikrogram per kilometer. Bare en tredel av dette kommer fra forbrenning av drivstoff, ifølge rapporten.

Hvorvidt målinger fra motorveitunneler lar seg overføre til bykjerner er noe uklart, men den refererte rapporten er fra 2004. Det kan for eksempel tenkes at moderne dekk, for eksempel dekk med lav rullemotstand som elbiler som oftest utstyres med, står for mindre partikkelutslipp.

Nuller ut effekten av utslippskuttet

Biler med forbrenningsmotor er typisk lettere enn tislvarende elbiler. Hypotesen er at høyere vekt gir oppvirvling av veistøv som tilsvarer partikkelutslippet fra eksospotter og bremser.
Biler med forbrenningsmotor er typisk lettere enn tislvarende elbiler. Hypotesen er at høyere vekt gir oppvirvling av veistøv som tilsvarer partikkelutslippet fra eksospotter og bremser. Foto: Colourbox

Om det er sammenlignbart, vil det uansett bety at den økte vekten nuller ut effekten av det reduserte utslippet. Dermed er det totale utslippet av PM10-partikler ifølge forskerne 65,7 mg per kjøretøykilometer (mg/vkm).

Tilsvarende er tallene 66 og 65,3 mg/vkm for henholdsvis bensin- og dieselbiler.

Tallene for PM2.5-partikler er henholdsvis 22,4, 23,2 og 22,6 mg/vkm for el-, bensin-, og dieselbiler, ifølge rapporten.

Det skal påpekes at det her spesifikt kun er snakk om PM10 og PM2.5-forurensing, og kjøretøyets vekt sammenlignet med dette. Så en bensinbil med samme vekt som en elbil vil stå for større partikkelutslipp.

Elbiler slipper for øvrig ikke ut karbondioksid, svoveldioksid, eller nitrogenoksid under bruk, så rapporten sier ingenting om klimagassutslipp.

Artikkelen skiller heller ikke mellom hva slags partikler de forskjellige kildene typisk står for. En skiller gjerne mellom organiske og metalliske partikler.

Mener forholdet ikke er demonstrert

Forskerne Auke Hoekstra og Maarten Steinbuch fra det tekniske universitetet i Eindhoven tar til motmæle i en artikkel i den nederlandske avisen Volkskrant.

Ifølge dem er forholdet mellom oppvirvlet veistøv og kjøretøyvekt ikke demonstrert. De hevder dog at det finnes bevis for at lastebiler virvler opp mer støv.

Mener elbiler trolig vil virvle opp mindre støv

Elbiler er som regel flate under, og mangler eksosanlegg. Det forårsaker trolig mindre oppvirvling av støv, mener Hoekstra ifølge avisen.

Han kjenner ikke til at det er gjort noen studier som demonstrerer at elbiler virvler opp mer veistøv enn andre biler.

Det er heller ikke kjent hvorvidt partikler fra oppvirvlet veistøv er mer helseskadlig enn partikler fra forbrenning, ifølge Flemming Cassee, professor i toksologi ved universitetet i Utrecht. Dette nevner også artikkelforfatterne i sin egen artikkel.

Cassee påpeker også at det er snakk om relativt store partikler i veistøv, som ikke forflytter seg over store avstander, slik eksospartikler gjør. 

Alle forskerne avisen har intervjuet er imidlertid enige om at det trengs mer forskning på helseeffektene fra innånding av partikler fra andre kilder enn forbrenning. 

Achten og Timmers er for øvrig begge knyttet til konsulentselskapet Innas BV, som blant annet utvikler forbrenningsmotorteknologi. 

Achtens står i artikkelen oppført som knyttet til Innas BV, mens Timmers er knyttet til universitetet i Edinburgh, og har tidligere vært knyttet til Innas BV gjennom et internship.