Mattenøtt TU 07 - 2014

Hvor lang er diagonalen?

Mattenøtt TU 07 - 2014
Bilde: Colourbox

Geometri kan være vanskelig for noen. Vi har oppgitt en firkant ABCD, der lengdene er gitt ved: AB = 3, BC = 4, CD = 5 og DA = 6.

Dessuten vet vi at diagonalen AC er vinkelhalveringslinje i vinkel DAB.

Hvor lang er diagonalen AC?

Her er løsningen: Fasit mattenøtt TU 07 - 2014

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: