Mattenøtt TU 03 - 2014

Primtall.

Mattenøtt TU 03 - 2014
Bilde: Colourbox

Forekomsten av primtall i rekken av naturlige tall er meget uregelmessig. Under 1000 forekommer det mellom 14 og 25 primtall for hver rekke på 100 tall.

Dette synker og etter 107 er dette antallet mindre enn 6, med få unntak. Vis at det alltid finnes et intervall av virkårlig lengde av naturlige tall der alle tallene er sammensatte, dvs. ingen primtall.

Som et hint kan dere først finne 6 på hinannen følgende tall som er større enn 7! som alle er sammensatte.

Fasiten: Fasit mattenøtt TU 03 - 2014

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: