Matte er gøy! Ingvill Merete Stedøy er hjernen bak mattekoffertene, som inneholder klassesett med konkretiseringsmateriell, overheadmateriell for læreren og en ressursperm.

Matte i koffert

Hun har derfor utviklet matematiske kofferter tilpasset undervisningen.

Sammen med Simplicatus AS har Stedøy utviklet fire kofferter for forskjellige grunnskoletrinn.

Koffertene inneholder klassesett med konkretiseringsmateriell, overheadmateriell for læreren og en ressursperm.

Simplicus er leverandør av kurs og teknologibasert læringsmateriell.