LYNFORT: Høyhastighets kalkyle gjør det mulig å måle nivået selv når ut- og innsignal gåt med lyshastihet over kanskje bare noen få meter. FOTO: HYPTECH

Mål alt med radar

Høyfrekvente mikrobølge-impulser sendes ut fra et antennesystem og ledes langs en wire eller stav.

Når impulsene treffer mediets overflate, reflekteres et signal.

Bølgene går med lysets hastighet, og tiden det tar fra signal ut til mottak er proporsjonal med avstanden til mediet.

En svært spesiell elektronikk gjør det mulig å måle den ekstremt korte tidsdifferansen og omregner dette til et nivå med meget høy nøyaktighet.