Lytter etter lekkasjer

LYTTER: Teleskopmikrofonen føres over skøtene i lasteluken for å sjekke om de er tette. (Bilde: Anders J. Steensen)
PÅ BUNNEN: Ultralydsenderen senkes ned på bunnen av lasterommet med et tau. Den sender lydsignaler i flere retninger slik at det holder med en plassering i bunnen av lasterommet. (Bilde: Anders J. Steensen)
LEKKASJE: Lydstyrken målt i mellom lastelukene ble målt til 19 dB. Grenseverdiene kan reguleres, men alt over 16 dB regnes som lekkasje. (Bilde: Anders J. Steensen)
  • Industri

En lasteluke på skip skal sørge for at lasten holdes tørr under overfart.

Både saltvann og regnvann kan påføre last stor skade dersom det trenger inn i skip. Assurandører som Gard og Skuld har stor interesse av å sikre at lasten er tørr og at lukene er tette siden de forsikrer både last og fartøy.

Derfor var det stor interesse knyttet til en demonstrasjon av et nytt ultralydinstrument, laget av det engelske selskapet Cygnus da dette ble demonstrert på en gammel frakteskute på Sjursøya.

Enkel utrustning

Utstyret er delt i tre deler. En ultralydsender som settes i lasterommet, en mikrofon på et teleskopstativ og et måleinstrument.

Den optimale plasseringen av senderen er i bunnen av lasterommet. Derfra spres lyden i sekvens ut i lasterommet.

– Vi sprer lyden i en vinkel over hele området. Dersom det er last i rommet, blir området vi kan lese av mindre, forteller Paul Fahy i Cygnus.

Sjekker lydnivået

Selve målingen av lyden gjøres med en mikrofon som er montert på en teleskoparm.

Mikrofonen er koblet til selve målerinstrumentet. Mikrofonen føres over de områder hvor det er mistanke om at det kan være lekkasje etter at det er gjennomført visuell sjekk.

Resultatet av målingen er i desibel, som er målenheten for lyd.

– Vi vet lydstyrken fra ultralydsenderen. Måleresultatet sier mye om dempingen og dermed også om eventuell lekkasje, sier Fahy.

Lav vekt

Representanter fra de to store norske sjøforsikringsselskapene Skuld og Gard var til stede under demonstrasjonen.

Disse to selskapene er blant verdens største forsikringsselskaper for skipsfarten. Begge er interesserte i å fornye det tunge utstyret som i dag brukes.

– Vi bruker i dag et stort og tungt utstyr år vi gjennomfører P&I-sjekker (Protection and Indemnity – beskyttelse og erstatningsansvar). Dette utstyret er enkelt og raskt å bruke, veier lite og lett å ta med seg på fly. Noe som er viktig for oss når vi reiser verden rundt for å sjekke skip, sier kaptein Hans Jørgensen i Skuld.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå