KRAFT

Luftfartstilsynet krever merking. – Bortkastet, mener selskapet

Nekter å merke før i 2017.

Helgeland Kraft mener det er ufornuftig å merke kraftlinjene sine med markører (blåser), siden det er vanskelig for flyene å se dem.
Helgeland Kraft mener det er ufornuftig å merke kraftlinjene sine med markører (blåser), siden det er vanskelig for flyene å se dem. Bilde: Hans Erik Oppigard
Øyvind LieØyvind LieJournalist
25. mars 2015 - 10:31

I september i fjor gjorde Luftfartstilsynet Helgeland Kraft oppmerksom på at fjordspennet som krysser Tosenfjorden vest for Lande i Brønnøy i Nordland ikke er forskriftsmessig merket.

Mastene var merket med farger, men det var ikke montert markører (blåser) på luftspennet.

«Luftfartstilsynet ser alvorlig på at lange og høye luftspenn, mer enn 7 år etter at overgangsperioden for merkeforskriften fra 2003 utløp, fortsatt står helt eller delvis umerket», skrev Luftfartstilsynet i et brev som Teknisk Ukeblad har sett.

Tilsynet har satt krav om at alle spenn skal være merket etter den nye forskriften innen 15. oktober 2015.

Ønsket dispensasjon

I svarbrevet innrømmet Helgeland Kraft fjordspennet over Tosenfjorden ikke er merket i henhold til forskriften, men søkte om midlertidig dispensasjon fram til utgangen av 2018.

De begrunnet det med at fjordspennet, på om lag tre kilometer, ikke er dimensjonert med tanke på de nye kravene til merking.

De viste også til at spennet har tråder med kordellbrudd flere steder. Kordellbrudd betyr at en stor høyspentlinje, som er tvinnet av mange små linjer, har fått brudd på en eller flere av de små linjene.

«Det vil etter vår vurdering være svært uaktsomt å eksperimentere med markører på disse», skrev Helgeland Kraft.

Les også: Her sendes 10 kilowatt trådløst

Presset entreprenørmarked

Selskapet tok utgangspunkt i at krav om markører på linjen ville føre til at hele fjordspennet må skiftes ut og gis økt dimensjon. De mente det ville kreve endring av anleggskonsesjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), noe de mente kunne ta tid.

I tillegg viste selskapet til at det i flere år har vært sterkt utbyggingspress på nettanlegg på Helgeland, som ellers i landet.

«Dette har nærmest ført til en monopollignende situasjon i entreprenørmarkedet [...]. Få aktører gir naturlig nok utslag i økte anleggskostnader og gjennomføringstid», skrev selskapet, og anslo kostnadene ved utskifting av fjordspennet til hele 20 millioner kroner.

En utsettelse til 2018 ville derfor være samfunnsmessig rasjonelt, mente Helgeland Kraft.

Les også: Elbiler og induksjonskomfyrer kan knekke lavspentnettet

Finnes lettere markører

Luftfartstilsynet er uenig. De mener merkekravene er minimumskrav, som må følges.

Tilsynet gjør oppmerksom på at det nå finnes tilgjengelig markører med refleks som er betydelig lettere enn markørene som tidligere ble brukt.

Men de fleste markørene som nå er montert på luftspenn veier om lag 50 kg per stykk, finnes det nå markører som veier ned mot 5 kg per stykk.

«Ved å velge slike markører vil den vektmessige ekstrabelastningen et luftspenn skal bære blir vesentlig redusert», skriver tilsynet.

Les også: Kraftselskapet slet med å finne ingeniører - nå strømmer de til fra oljebransjen

Separat markørledning

Luftfartstilsynet understreker dessuten at markørene kan festes på en ny separat kabel som ikke fører strøm, ved siden av de strømførende ledningene. Tilsynet er overasket over at Helgeland Kraft ikke har vurdert å gjøre dette.

«Det burde etter vår vurdering være mulig å velge sistnevnte merkeløsning til en pris betydelig under de 20 millioner kroner Helgeland Kraft anslår at en ombygging vil koste», skriver tilsynet.

I sin vurdering har Luftfartstilsynet vektlagt at Tosenfjorden framstår som en naturlig flyrute for småfly og helikopter når de skal fly i området.

«Tosenfjordspennet har en høyde og lengde som utgjør en meget høy risiko for luftfarten, og Luftfartstilsynet ser ingen vesentlige argumenter som skulle tilsi at dispensasjon innvilges».

Tilsynet «kan […] ikke akseptere at flysikkerheten, herunder pilotenes sikkerhet, skal settes til side fordi Helgeland Kraft setter merking av Tosenfjordspennet langt ned på listen over tiltak som skal gjennomføres de kommende år.

Les også: Ny kunstig lagune skal forsyne 155.000 hjem med strøm

– Farlig arbeid

Helgeland Kraft understreker imidlertid at det ikke kun er snakk om vekten på markørene og dens betydning for fjordspennet. Man må i tillegg gjøre omfattende last- og vibrasjonsberegninger før man setter i verk tiltak som kan påvirke spennets stabilitet.

«Fjordspennet utgjør en betydelig fare for liv og helse dersom montering av eventuelle markører viser seg å gi uønskede vibrasjoner. På sikt kan dette medføre brekkasje på linjene med påfølgende nedfall», skriver Helgeland Kraft.

Alderen og tilstanden på linjen linje tilsier ifølge selskapet også at det av sikkerhetsmessige årsaker er uaktuelt å sende personell ut på linjene for å montere markører på en sikker måte.

Hvis Helgeland Kraft skulle bygge en parallell strømløs linje for å sette opp markører, er det dessuten noe selskapet ikke uten videre kan klare innen tidsfristen, ifølge brevet. For det må søkes om innenfor plan- og bygningslovens bestemmelser.

«Saksbehandlingstiden for slike tiltak er for oss ukjent, men dersom kommunen følger forvaltningsmessige prinsipper, krever dette høringer før vedtak fattes. Det er også verdt å merke seg behovet for grunneiers tillatelse. Dersom ekspropriasjon blir påkrevd, er dette også noe som vil ta tid. Det er etter vår vurdering svært usikkert om nødvendige godkjenninger kan foreligge før sommeren 2015», skriver selskapet.

Les også: Så mye har du krav på når strømmen går

Vurderer sjøkabel

Dersom godkjenning gis, vil prosjektering, innkjøpsprosess og bygging sannsynligvis ikke være ferdig før sommeren 2016, ifølge selskapet, som understreker at arbeidet må gjennomføres i sommerhalvåret på grunn av hardt det harde klimaet.

Luftfartstilsynets åpner for å vurdere dispensasjonssøknaden på nytt dersom Helgeland Kraft velger fjordkryssing med sjøkabel i stedet for luftspenn.

Helgeland Kraft skriver at de planlegger å utrede dette videre. Men før det velges noen løsning må sjøbunnen kartlegges, leveringstider på sjøkabel vurderes og kostnader beregnes.

Selskapet skriver at de ville ta sikte på å få avklart valg av prioritert løsning innen april 2015, for å sende konsesjonssøknad til NVE innen juni 2015.

«Vi har stor respekt for at flysikkerheten må ivaretas på en god måte, og har forståelse for Luftfartstilsynets utålmodighet i saken, men forventningen om at forskriftsmessig merking skal være utført innen høsten 2015 klarer vi ikke under noen omstendigheter å overholde», konkluderer selskapet.

Les også: Disse solcellene kan klistres over alt

Gir ikke dispensasjon

Helgeland Kraft mente også at Luftfartstilsynet ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til den samlede samfunnsmessige gevinsten man oppnår ved å merke og skifte ut linjer i en og samme operasjon.

Derfor ba selskapet til slutt om dispensasjon til høsten 2017.

Luftfartstilsynet sendte klagesaken over til Samferdselsdepartementet i midten av desember. De skriver at Helgeland Kraft må prioritere prosjektet, om nødvendig på bekostning av andre prosjekter.

«Etter at Helgeland Kraft i nesten 7 år har unnlatt å merke et presumtivt farlig luftspenn er det nå behov for å få på plass en forskriftsmessig merking så snart som mulig», skriver Luftfartstilsynet.

– Bortkastede penger

Nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft forteller Teknisk Ukeblad at selskapet vurderte å bruke Ocas-teknologi til å merke spennet, men slo det fra seg etter at de andre kraftselskapene erfarte at systemet virket dårlig.

– Men etter det, hvorfor har dere latt spennet stå umerket så lenge?

– Jeg har hatt privat flysertifikat, og vet at for et normalt hurtiggående fly ser man blåsene altfor sent. Det eneste som i godt vær kan se blåsene tidsnok er en helikopterpilot. Blåser er ikke løsningen.

Men Luftfartstilsynet mener det er en av måtene det skal merkes på. Mener du at det ikke er verdt å merke i henhold til forskriften?

Det er ikke det jeg sier. Men vi har merket før, og blåser går i oppløsning og gir slitasje slik at linjen og gjør at den begynner å rakne. Vi har ventet på en teknisk løsning. Det siste nå er GPS-varsling som gir signal til luftfartøy som er i nærheten,sier Valla.

Han mener det er å lure seg selv å tro at merking med blåser gir økt sikkerhet.

Man må se på hva som har noen virkning. Har det ingen virkning, er det som å hive penger opp å luften å tro at man får noen sikkerhet av det. Det er det dummeste man gjør, sier Valla.

Samferdselsdepartementet opplyser til Teknisk Ukeblad at saken er til behandling, men kan ikke gi noe anslag på når de forventer å fatte vedtak i saken.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.