KARRIERELONN

Lønn vs. boligpriser i ulike fylker

Dag Yngve Dahle
7. mai 2009 - 15:01

BEREGNINGENE

  • Lønn: Årslønn for en enslig mann etter skatt.
  • Lånekostnad: Kostnad (det første året) for å lånefinansiere 90 prosent av kjøpesummen for en bolig på 50 m2. Lån med 4,5 prosent rente og 20 års løpetid.
  • Til gode = Differansen mellom lønn og lånekostnad.

Sogn og Fjordane er ikke med på grunn av manglende boligprisstatistikk. Kilde: Lindorff Decision (siste likning) / Norges Eiendomsmeglerforbund.