SAMFUNN

Løftebrudd fra Bondevik

Foreningene mener det er usedvanlig kortsiktig å skjære i det som skal skape verdier i framtida.

Tekna og Abelia er forundret over at Regjeringen salderer budsjettet med det som skulle være langsiktig satsing på verdiskaping.

- Kutt på nesten 150 millioner kroner til innovasjon og forskning er nærmest uforståelig bare tre måneder etter Regjeringens store lansering av prosjektet "Innovasjon 2010: Fra ide til verdi", sier Teknas president Gunnar Berg.

Foreningen har forståelse for at de økningene i trygdeutgiftene innebærer at det må justeres på utgiftene.

- Men dette bør ikke skje på de områdene som skal legge grunnlag for fremtidig vekst. Tekna håper Stortinget retter opp dette i sin behandling av revidert nasjonalbudsjett, sier Berg.

Abelia-kritikk

NHOs IKT-forening Abelia istemmer Teknas frustrasjon. Abelia-direktør Paul Chaffey uttrykker det slik:

- Vi er skuffet over at regjeringen foreslår kutt på flere av områdene det tvert i mot må satses sterkere på dersom vi skal bli et mer nyskapende land. Det er ikke samsvar mellom det regjeringen sier om satsing på forskning og innovasjon og det som legges fram i revidert budsjett, sier Chaffey.

Revidert nasjonalbudsjett inneholder mange budsjettkutt på utdanning, forskning og innovasjon. Størst kutt er det i bevilgningen til Innovasjon Norge, som mister 135 millioner kroner. Men det er også kutt i bevilgningene til:

- Norges Forskningsråd over både UFD og NHDs budsjetter

- Voksenopplæringstiltak og kompetanseutviklingsprogrammet

- Forsknings og utviklingskontrakter (70 millioner kroner)

- IKT i skolen

Trenger mer innovasjon

Abelia mener at det er spesielt alvorlig at de innovasjonsrettede virkemidlene svekkes.

- Vi trenger flere og bedre insentiver for kommersialisering av forskning i Norge. Her ligger vi langt etter land rundt oss. Derfor er det tragisk at bevilgningene til forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) kuttes kraftig. Det er også tragisk at det som burde vært et landsdekkende såkornfond for investeringer i forskningsbasert nyskaping er blitt et slags distriktspolitisk virkemiddel, sier Chaffey.

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening, har over 41.000 medlemmer og er den største medlemsforeningen i Akademikerne.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.