IT

LO sier nei til datalagringsdirektivet

Roar Flåthen og LO sier nei til Datalagringsdirektivet.
Roar Flåthen og LO sier nei til Datalagringsdirektivet. Bilde: Ole Ketil Helgesen

I sin høringsuttalelse, som sekretariatet vedtok mandag, stiller LO seg tvilende til at direktivet har EØS-relevans og ber om at regjeringen avklarer dette før den tar stilling til direktivet, skriver frifagbevegelse.no.

Kritisk

LO er også kritisk til hvilken betydning direktivet har for kriminalitetsbekjempelse, og ber om at dette utredes sammen med norsk strafferettstradisjon og personvernhensyn.

Det legges også vekt på at mange organer som ivaretar personvern innenfor EØS-området, mener at direktivet skrider mot Den Europeiske Menneskerettighetserklæringen om retten til en respektert privat sfære.

Uenige ingeniører

Tekna havnet for øvrig på ja, mens NITO sier nei til direktivet.

Les sakene:

NITO sier nei til DLD

Refses av egne medlemmer

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.