MARITIM

LNG-rederier: Øker sikkerheten

Norske rederier og selskaper som transporterer flytende gass (LNG) og opererer LNG-terminaler, styrker vakthold og sikkerhet.

Höegh har en flåte på ti FSRU-er, deriblant en i Klaipeda i Litauen. LNG-skip kommer med gass kjølt ned til -163 grader C for å bli flytende. FSRU-ene fungere som mellomlager og varmer opp den nedkjølte og flytende gassen og sender det inn i rørledningsnettet.
Höegh har en flåte på ti FSRU-er, deriblant en i Klaipeda i Litauen. LNG-skip kommer med gass kjølt ned til -163 grader C for å bli flytende. FSRU-ene fungere som mellomlager og varmer opp den nedkjølte og flytende gassen og sender det inn i rørledningsnettet. Foto: Höegh LNG
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Norske aktører er store på både transport av gass på skip og opererer flytende terminaler (Floating storage and regasification units – FSRU), som mottar, regassifiserer og sender gass ut i rørnett i mange land.

De har skrudd opp sikkerhetsnivået både på vakthold, adgangskontroll og har ekstra fokus på datasikkerhet.

Cool Company drifter 10 terminaler (FSRU) og opererer 18 LNG-skip. I Europa har selskapet en flytende terminal i Eemshaven i Nederland. FSRU-en er et ombygget LNG-skip, Golar Igloo.

«Cyber security»

Øistein Dahl, daglig leder i Cool Company Management (tidligere Golar Management), antar at den terminalen er mest utsatt.

Skissen viser LNG-terminalen i Eemshaven i Nederland. Golar Igloo er nylig tatt i bruk. Illustrasjon: Eemshaven LNG

– Vi høyner sikkerhetsnivået på terminalene, som vi antar har størst risiko. Det blir skjerpet adgangskontroll og ikke minst «cyber security». Dataangrep kan ramme alle enhetene uten fysisk tilstedeværelse, sier Dahl.

Han tror ikke skipene som frakter LNG er spesielt utsatt, men også der er det ekstra høy oppmerksomhet, med skjerpet adgangskontroll for dem som skal om bord.

Administrerende direktør Haralds Solberg i Norges Rederiforbund sier at skipsfarten er lite berørt. 

– Gitt situasjonen er årvåkenheten naturlig nok ekstra høy, men skipsfarten går i hovedsak som normalt. Skipene seiler utenfor den etablerte sikkerhetssonen og følger ellers de råd og anbefalinger som til enhver kommer fra danske og svenske sjøfartsmyndigheter, sier Solberg.

Passerer lekkasjested

Höegh LNG opererer en FSRU, Höegh Independence, i Klaipeda i Litauen. Vegard Hellekleiv, som er driftsdirektør (COO), opplyser at sikkerhetsfokuset er høyt og er skjerpet i det siste.

– Sikkerhet er høyt på agendaen for oss og myndighetene der vi opererer. Det innebærer blant annet økt vakthold, sier Hellekleiv.

Artctic Lady - ett av skipene Høegh LNG eier og opererer for Equinor for frakt av LNG fra Melkøya-anlegget i Hammerfest.
Artctic Lady - ett av skipene Høegh LNG eier og opererer for Equinor for frakt av LNG fra Melkøya-anlegget i Hammerfest. Foto: Moss Maritime

Höegh opererer to LNG-skip som frakter gass fra Melkøya. På vei til Litauen vil skipene passere de to lekkasjestedene i Østersjøen.

– Vi følger de de seilingsinstrukser myndighetene i Danmark og Sverige kommer med. Det er innført sikkerhetssone, som betyr at vi må holde oss langt unna, sier Hellekeliv.

Equinor (den gang Statoil) inngikk i 2014 en femårsavtale med Litauen om årlig forsyning av 540 millioner kubikkmeter naturgass. Landet ønsket å gjøre seg mindre avhengig av russisk gass.

Höegh leverte mottaksterminalen til Litauen året etter og bygget to skip, Arctic Lady og Arctic Princess, for å transportere gassen. Hvert av skipene kan ta 147.980 kubikkmeter.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.