NETTARKIV

Lite ingeniørvennlig

Forsknings-satsingen regjeringen har talt så varmt for, er ikke synliggjort i form av økte midler av betydning i Statsbudsjettet. Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett øker med fattige 2 prosent, omtrent tilsvarende prisstigningen. Bare olje- og gassektoren kan glede seg over rene, nye penger: 113 millioner kroner.

Innovasjon Norge får økte midler i år, men kun fattige 35.6 millioner mer enn året før.

NITO reagerer på at budsjettforslaget fra regjeringen har lite fokus på verdiskaping og mener innovasjonssatsingen er flau. Regjeringen bryter løftet om satsing på innovasjon, blant annet ved reduserte bevilgninger til viktige deler av Innovasjon Norges aktivitet.

- Kuttet er lite, men signaleffekten er at regjeringen er lite villige til å følge opp sine løfter om satsing på innovasjon, sier NITO-president Marit Stykket. Hun ser positivt på at det opprettes såkornfond lokalisert i de store byene.

- Det kan gjøre veien kortere fra grunnforskning til kommersialisering, og dermed flere arbeidsplasser innen teknologi.

Tekna er fornøyd med at SkatteFunn videreføres og at tre nye såkornfond opprettes.

Etableringen av tre nye landsdekkende såkornfond knyttet til våre største byer er positivt sett med Teknas øyne, men utgjør ikke mer enn en oppretting av misforholdet mellom distrikter og nasjonale vekstmotorer og belaster ikke budsjettet med mer enn 125 millioner kroner til tapsfond.

Regjeringens satsing på nyskaping og innovasjon i statsbudsjettet for 2005 er dessverre ikke særlig imponerende. Samlet sett satses det så lite friske midler på nyskaping og innovasjon at Tekna er i tvil om regjeringens innovasjonsplan kan tas på alvor, mener Tekna.

IKT-gap

Mens den norske regjeringen justerer opp ambisjonsnivået på IKT-satsingen med store ord og visjoner, synker den reelle investeringen. På tre år har Norges IKT-innsats sunket med 14 kroner per innbygger. IKT-gapet øker.

Norges IKT-innsats ligger på 143,44 NOK per innbygger. Til sammenligning er Danmarks tilsvarende innsats på 222,17 NOK per innbygger, går det fram av en analyse fra IKT-Norge.

Budsjettet legger opp til et kutt ved NITH (Norges Informasjonsteknologiske Høgskole) på 144 studieplasser.

Etterslep på vegvedlikehold

13,1 milliarder statlige kroner foreslår Regjeringen å bruke på veier til neste år. Det innebærer at man havner 1,4 milliarder bak målene i Nasjonal Transportplan. Forslaget til bevilgning til vedlikehold av riksveinettet er så lavt at etterslepet øker, samtidig som kravet til vedlikehold er større. Dette gjelder særlig sikkerheten i tunnelene, som ikke får basis sikkerhetsutstyr før 2011. Med dette nivået på vedlikehold vil vegstandarden forringes.

Skipsverft

Regjeringen høster ros for å gi skipsverftene en håndsrekning. Byggelånsgarantier på 2,5 milliarder kroner kan være tunga på vektskålen for at rederiene velger å bygge skip i Norge.

Studieplasser

Regjeringen tar inn over seg at det er for dårlig søking til ingeniørfag. De foreslår å omdisponere 60 ingeniørhøgskoleplasser fra skoler med sviktende søkertall til skoler med tilfredsstillende søking. Dette innebærer at ingeniørhøgskolene i Narvik, på Gjøvik og i Sogn og Fjordane mister 20 plasser hver, mens skolene i Bergen, Stavanger og Sør Trøndelag får tilført 20 plasser hver.

Begrenser nyetablering

Budsjettet legger opp til å øke trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende fra 7,8 til 10,7 prosent. Det kan hindre nyetablering og gründeraktiviet.

Nett i nød

Statsbudsjettet gir ingen endelig avklaring i forhold til valg av nødnettsystem for ambulanse-, politi- og branntjenestene. Regjeringen varsler imidlertid en egen sak om dette i Stortinget senere i høst eller rett over nyttår. IKT-Norge mener beslutningen bør vente enda ett år for å få bedre teknologi til lavere pris.

Les mer om budsjettet på www.tu.no/tema/statsbudsjett2005

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.