IKT

Lite å gjøre med Telenor-kutt

Listene over de drøye 40 personer som sparkes fra Telenor FoU fingranskes og gjennomgås av de ansattes representanter. Men verken NITO-tillitsvalgte Kaare Ingar Sletta eller NIFs Jan G. Eriksen har tror på at de får Telenor-ledelsen til å reversere beslutningen om å kvitte seg med 41 av ca. 250 FoU-årsverk - det vil si ca. 16 prosent.

- Prosessen er ikke endelig over. Vi håper å kunne endre på konsekvensene for noen av de berørte til det bedre. Det synes imidlertid vanskelig å gjøre noe med de budsjettmessige rammevilkårene som ligger til grunn, sier Jan G. Eriksen i Telenors Sivilingeniørforening (TS).

Kaare Ingar Sletta tror også rammene er ufravikelige.

- Vi kan kanskje få endret noen av navnene på lista, men antallet totalt sett får vi ikke gjort noe med, sier Sletta til tu.no.

Telenors forskningsenhet rammes imidlertid prosentmessig og reelt sett hardere enn andre områder i Telenor som kuttes. I Telenor Mobil forsvinner 216 av 1600 ansatte, mens Telenor Plus kvitter seg med 251 av 2800 ansatte.

Kortsiktig profitt

Telenors beslutning om å stramme inn på FoU-aktiviteten begrunnes med et stramt marked og at enheten må gjøres mer slagkraftig. Ledelsen vil oppnå effektiviseringsgevinster ved å forske mer på tvers i konsernet. Av mange ansatte oppfattes det som at Telenor kaster langsiktigheten på båten til fordel for kortsiktig gevinst.

- Det er helt klart en fare for at Norges telekomforskning rammes. Telenor kommer til å redusere breddeforskningen og spisse inn mot enkelte områder. Kortsiktige resultater framfor en langsiktig forskningsaktivitet kan bli resultatet, sier Sletta.

En måte Telenor kan spare egen innsats, er å delta i flere internasjonale forskningsprogammer. Det betyr imidlertid at resultatene må deles med andre. Mer grunnleggende forskning som kan medføre teknologiutvikling Telenor kan høste av framtida, ofres på kortsiktige gevinsters alter.

Smalhans for bredbånd

- Det er klart at forskning innen telesektoren i Norge blir skadelidende, og da frykter jeg særlig for den langsiktige forskningen, sier Eriksen. Han påpeker blant annet at bredbåndsatsingen i Norge er ett av områdene som rammes.

Flere Telenor-ansatte har kontaktet Teknisk Ukeblad og uttrykt frykt - ikke bare for egne arbeidsplasser, men også for Norges posisjon som teknologisk spydspiss inne flere felt i telekomsektoren.

- I motsetning til våre naboland, har ikke Norge betydelige forskningsmiljøer innenfor universitet og industri som arbeider med forskning på bredbånds infrastruktur. Oppsigelsene vil derfor ramme svært hardt i det lille norske forskningsmiljøet og svekke Norges evne til å gjennomføre bredbåndsutbyggingen, sier en av de ansatte som ikke vil navngis.

Han påpeker også det paradoksale i at regjeringenen og Stortinget vil ha sterkere forskningsinnsats - både privat og offentlig. - Samtidig går det halvstatlige Telenor i bresjen for kraftig reduksjon av sin forskningsinnsats.

Drømmen brister

Tonen er resignert: - Nok en gang er norsk industri på defensiven. Muligheten for oppbygning av teknologiselskaper som det finske Nokia forblir en drøm. Norge vil mangle den nødvendige kompetanse.

Nedbemanningen i Telenor FoU inngår i Telenor-konsernets etter hvert svært godt kjente prosjekt Delta 4. Det går kort og godt ut på at Telenor innen 2004 skal ha kuttet kostnader med fire milliarder kroner. Hittil har det betydd oppsigelse eller varsel om sparken til noe over 1500 ansatte.

På Fornebu vil 30 ansatte i Telenor FoU gå, mens resten fordeler seg på kontorene i Tromsø, Trondheim og Agder. De oppsagte får tilbud om sluttpakker og tilbud om hjelp til å klare seg på arbeidsmarkedet.

Medlemsfordeler

Både NIF og NITO er bekymret for sine eldre medlemmer, som får problemer med å skaffe seg nye jobber i et stramt marked.

Det eneste positive NITO ser i denne situasjonen, er at stadig flere ingeniører ser fordelen av å ha en fagorganisasjon i ryggen.

- De som ikke er medlemmer, ser hvordan vi støtter opp og hjelper dem som rammes, sier Slatta.

Av de 41 oppsagte, er 5-6 organisert i NITO og rundt 20 i NIF. Resten er enten ikke organisert eller medlemmer i andre organisasjoner.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.