KRAFT

Lien trosser KrF-kritikk: Vil ikke endre spenningen på Sverdrup

Advarer mot at det kan forsinke gigantutbyggingen.

På bakgrunn av Teknisk Ukeblads artikkel om at Johan Sverdrup ikke designes med 110 kV, kan det reises tvil om Stortingets vedtatte forutsetninger  for elektrifisering av hele Utsirahøyden skal oppfylles, skriver Arbeiderpartiets Terje Aasland til energiminister Tord Lien (Frp).
På bakgrunn av Teknisk Ukeblads artikkel om at Johan Sverdrup ikke designes med 110 kV, kan det reises tvil om Stortingets vedtatte forutsetninger for elektrifisering av hele Utsirahøyden skal oppfylles, skriver Arbeiderpartiets Terje Aasland til energiminister Tord Lien (Frp). Bilde: Statoil
Øyvind LieØyvind LieJournalist
7. nov. 2014 - 09:58

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, legges det ikke til rette for uttak av kraft fra Johan Sverdrup til de andre feltene på Utsirahøyden. Johan Sverdrup designes nemlig med en spenning på 33 kV, mens Ivar Aasen, Edvard Grieg og Gina Krog bygges ut for spenning på 110 kV.

Statoil ønsker ikke å endre designplanene for Johan Sverdrup for å kunne levere 110 kV fordi de frykter det vil føre til en utsettelse av prosjektet.

I en utredning til Olje- og energidepartementet (OED) i slutten av september anbefalte Oljedirektoratet (OD ) å ikke endre spenningen, nettopp med bakgrunn i faren for utsettelse. Direktoratet påpekte også at det ikke ville være nok overskuddskraft tilgjengelig fra Sverdrup alene til å kunne stenge ned en turbin på de andre feltene i området.

Les også: Leverandørindustrien krever norsk havvindpark

Etterlyser helhetstenkning

Kjell Ingolf Ropstad i KrF var kritisk til at Sverdrup ikke designes for spenning på 110 kV. Han mente OD i sin rapport burde sett alle feltene på Utsirahøyden under ett, i et systemperspektiv. Verken turbinene fra Gina Krog eller Edvard Grieg planlegges nemlig å gå for fullt hele tiden, og Ropstad savnet en vurdering av om litt overskuddskraft fra Sverdrup dermed ville vært nok til å stenge den suboptimale turbinen på Gina Krog i deler av tiden.

Frykten er at elektrifiseringen av de andre feltene på Utsirahøyden vil drøye eller utebli hvis den såkalte fase 2-utbyggingen av Johan Sverdrup lar vente på seg. Da kunne en stikkontakt på Sverdrup allerede i første fase være god å ha.

Overfor Teknisk Ukeblad avviste Oljedepartementet kritikken fra Ropstad, og mente en slik vurdering ikke lå inne i OEDs bestilling.

Les også: Det tyske strømsystemet kan bli helt fossilfritt

– Reiser tvil

Teknisk Ukeblads artikkel fikk første nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiets Terje Aasland, til å stille skriftlig spørsmål til energiminister Tord Lien (Frp) om saken.

Han viste til at det manglende 110 kV-uttaket innebærer at Statoil må forplikte seg til å legge en ny kabel og tekniske installasjoner for en 110 kV-løsning eller bygge om den allerede etablerte løsningen, for å oppfylle Stortingets vedtak om elektrifisering av Utsirahøyden så snart som mulig og senest i 2022.

«På bakgrunn av artikkelen kan det reises tvil om Stortingets vedtatte forutsetninger skal oppfylles», skrev Aasland.

Derfor ville han vite hvordan OED nå arbeider sammen med Statoil for å kunne forsikre Stortinget om at det blir etablert «en ufravikelig forpliktelse» til å gjennomføre en områdeløsningen i tråd med Stortingets vedtak.

Les også: Sverdrup: 51.000 årsverk, 1350 milliarder kroner og 516.000 fat om dagen

– Lite konkret svar

I sitt svar til Aasland skriver energiministeren at han følger opp Stortingets vedtak. I svaret går han imidlertid ikke inn på kritikken i artikkelen om at Sverdrup manglet 110 kV-spenning. Han påpekte kun det opplagte, at det i det såkalte andre byggetrinnet vil måtte bygges ekstra omformer på land, ny kabel ut til Utsirahøyden og ekstra kabel fra vertsplattformen til Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Videre påpekte Lien at departementet i forbindelse med stortingsproposisjonen om første byggetrinn om Sverdrup-Feltet, som planlegges lagt fram til våren, vil komme tilbake med vilkår knyttet til etablering av en områdeløsning.

Aasland er ikke fornøyd med svaret fra energiministeren.

– Jeg synes spørsmålet mitt er veldig konkret, blant annet om hvordan man nå arbeider fra departementet mot utbygger om en ufravikelig løsning. På konkrete spørsmål kunne man jo i det minste håpet på et konkret svar. Men svaret er lite konkret og anviser ikke svar på det som for Stortinget er avgjørende, nemlig at man allerede ved  utbyggingen får en ufravikelighet i forhold til områdeløsningen, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: Så mye koster Yme-skandalen hver nordmann

Advarer mot utsettelse

Da Teknisk Ukeblad møtte energiministeren på Statnetts høstkonferanse i forrige uke, spurte vi ham om hva han synes om at Sverdrup ikke får samme spenning som de andre feltene, og om hva han synes om at OD ikke har sett kraftbehovet på alle feltene på Utsirahøyden under ett. 

Energiministeren kunne ikke på stående fot utrede for spenningsforskjellene, men understreket at både han selv og også Terje Aasland har vært opptatt av at Sverdrup-utbyggingen ikke blir forsinket. Og en endring i Sverdrup-designet nå vil ifølge OD og Statoil øke risikoen for en slik utsettelse.

For å kunne gi et mer detaljet svar om spenningen sendte Teknisk Ukeblad etter ønske fra energiministeren spørsmålene over til departementets informasjonsavdeling:

Her er svaret vi har fått:

«I henhold til Stortingets innstilling fikk Oljedirektoratet i oppdrag å vurdere hvor raskt en områdeløsning for kraft fra land til Utsirahøgda kan etableres, uten at dette forsinker første byggetrinn. ODs vurdering er at overføring av kraft fra Sverdrup til de omkringliggende feltene i forbindelse med første byggetrinn med stor sannsynlighet vil medføre forsinkelser av Sverdrup-prosjektet. I stortingsproposisjonen om første byggetrinn for Sverdrup-funnet, som planlegges lagt fram for Stortinget våren 2015, vil vi komme tilbake med vilkår knyttet til etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Krog, Grieg, Aasen og Sverdrup.»

Les også:

Statoil: Sverdrup bør kun ha én operatør

Venstre vil nekte vannkraften grønne avskrivninger  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.