OFFSHORE

Leverandører uten drahjelp

- Vi har ikke tid til å vente på de norske oljeselskapene. Vi må klare det selv, sier sjefen for ABB Offshore Systems, Rasmus Sunde.

ABB-direktøren - som også sitter sentralt i arbeidet med eksport av norske teknologiprodukter for offshoremarkedet, mener bestemt at skal bedriftene oppnå eksportsuksess, må man klare det selv.

- Selv om jeg er sikker på at Norsk Hydro og Statoil vil bruke mange norske undelrelverandører når de går ut, så må leverandørindustrien klare seg på egen hånd. Skal vi ha en oppegående leverandørindustri, er vi helt avhengige av å lykkes på det internasjonale markedet med produkter med høyt kunnskapsinnhold.

Rasmus Sunde er overbevist om at det kommer en kraftig omstilling også i leverandørindustrien.

- Antallet kunder er nærmere halvert, mens antallet leverandører er omtrent uendret. I fremtiden vil også leverandørene bli tvunget til å konsolidere eller samarbeide mye nærmere.

Sunde tekker frem det gode samarbeidet ABB har med Aker Kværner i forbindelse utviklingen av neste generasjon undervannsseparasjonsanlegg. Dette gjøres i samarbeid med oljeselskapene BP og Chevron.

- Etter at Troll pilot har hatt ett års problemfri drift, vekkes interessen betydelig internasjonalt. Spesielt gjelder dette felter på dypt vann. Vi kan ikke regne med at vi kommer på dypt vann med det første på norsk sokkel, men erfaringene norske selskaper har fra undervannsanlegg er svært viktige når nye dypvannsfelt skal åpnes verden rundt. Hittil har norske miljøer stått for 80 prosent av verdens undervannsproduksjonsanlegg.

Sunde anser også at den eneste måten å lykkes på for den norske petroleumsklyngen, er å utvikle teknologi.

- Norsk offshoreindustris fremtid må stå på egne ben og skal den fortsatt eksistere og skaffe norske arbeidstagere trygge arbeidsplasser, må det satses internasjonalt og på ytterligere teknologiutvikling, framholder Sunde.

Dagens nivå i ABB med rundt halvparten av omsetningen i eksport, skal stige til rundt 80 prosent innen 2008.

- Norske ingeniører er viktige bidragsytere til dette. De er systemorienterte og multidisipline, stiller ikke med dårligere teoretiske kunnskaper enn våre konkurrenter og ikke minst, vi har en kultur for å løse kompliserte oppgaver på en effektiv måte uten for store og kostbare hieriarkier.