KARRIERE

Lei av å være snill

SSB-direktør Øystein Olsen la personlig fram byråets nedjusterte prognose for gjennomsnittlig lønnsvekst i vårens forhandlinger – 6 prosent – på NITOs årlige lønnskonferanse i dag.

NITO går altså hakket lenger enn det forventede gjennomsnittet i lønnsprognosen for sine medlemmer i privat sektor.

– Olsen sa også en annen ting i sitt foredrag: at lave ingeniørlønninger i Norge bidrar til at norsk næringsliv er konkurransedyktig. Hvor lenge skal vi finne oss i det? sier forhandlingsleder for ingeniørene i privat sektor, Leif Eskedal.

Ettertraktet

Det er sterk etterspørsel etter ingeniørarbeidskraft og høy aktivitet i næringslivet som ligger til grunn for de høye lønnsforventningene.

NITO-leder Marit Stykket peker på resultatene fra behovsundersøkelsen. Den viser at fire av fem bedrifter finner det vanskelig å skaffe ingeniører.

– Snittalderen på ingeniører øker, og mange bedrifter er også bekymret for at de i de nærmeste årene ikke vil klare å erstatte kompetansen når viktige medarbeidere pensjonerer seg, sier Stykket.

Lei av å være snill

Disse faktorene må ingeniørene utnytte til å kreve bedre lønn, mener forhandlingsleder Leif Eskedal.

– Når NHO roser oss for å ha vært "balanserte" i tidligere lønnsoppgjør, klinger det som "moderate" i mine ører. Det skal vi ikke være. Om folk gjennom flere år ikke har fått gehør for sine lønnskrav, kan de skifte jobb. Vi har registrert en økning i jobbskifter, og det resulterer i økt lønnsvekst, sier Eskedal.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.