OFFSHORE

legger seg flat

Selskapet har fått på pukkelen fra Oljedirektoratet etter en dødsulykke på Oseberg Øst 24. desember i fjor og ignorering av sikkerhetspålegg på boreriggen Bideford Dolphin tidligere i år. Nå tar Hydro-ledelsen affære og lover bot og bedring.

Hydro er innstilt på å sette full kraft inn i arbeidet med å skjerpe sikkerhetsnivået ytterligere. Forbedringsarbeidet innenfor viktige områder som Oljedirektoratet har pekt på er nå igangsatt." Dette skriver Hydro i en pressemelding.

Selskapet har nå nedsatt hurtigarbeidende arbeidsgrupper som skal finne tiltak for å bedre sikkerheten innen syv områder:

- Styring av sikkerheten i boreområdene

- Beste praksis for løfteoperasjoner

- Plattformledelsens rolle i sikkerhetsarbeidet

- Uavhengig gjennomgang og risikovurdering av Oseberg Øst

- Utvikling og forebedring av sikkerhetsstyringsystemet

- Hydros styring av aktivitetene av Oseberg Øst og på øvrige installasjoner

- Erfaringsoverføring mellom installasjonene

Hydro lover å holde OD løpende orientert om sikkerhetsarbeidet og de tiltak konsernet setter inn.

Les mer om: