DEBATT

Lean konstruksjon og strategirom skal redusere forsinkelser i byggeprosjekter

Et strategirom skal brukes som utgangspunktet for å effektivisere arbeidshverdagen til de involverte i byggeprosjektet, skriver artikkelforfatterne, som har laget Lean-veileder for byggebransjen som bacheloroppgave.

Tre av fire byggeprosjekter er forsinket og leveres etter avtalt tid. Dette skyldes hovedsakelig krevende planlegging, skriver artikkelforfatterne.
Tre av fire byggeprosjekter er forsinket og leveres etter avtalt tid. Dette skyldes hovedsakelig krevende planlegging, skriver artikkelforfatterne.
Trym Leirvåg, Erik L. Thoresen, Irmin Ibrahimovic og Anders Klevstrand Tangen, studenter ved Høgskolen i Østfold
18. juli 2019 - 12:30

Vi har som studenter fra Høgskolen i Østfold denne våren laget en veileder for bruk av Lean-metoder i byggebransjen. Veilederen har som formål å endre tankesettet til bedriftene, og som et resultat av dette bidra til å redusere forsinkelser i byggeprosjekter.

Forsinkelser i bygg- og anleggsbransjen er et gjennomgående problem. I en undersøkelse fra KPMG (2015) kommer det frem at tre av fire byggeprosjekter er forsinket og leveres etter avtalt tid. Dette skyldes hovedsakelig krevende planlegging, da det er utfordrende å bruke samme praksis i ulike byggeprosjekter. Dette er grunnen til at studentgruppen har viet sitt bachelorprosjekt til å bistå et lokalt byggeprosjekt i Fredrikstad kommune med å bedre nettopp dette problemet.

Et strategirom skal brukes som utgangspunktet for å effektivere arbeidshverdagen til de involverte i byggeprosjektet

Lean er et vidt begrep, og kan forstås som et tankesett hvor formålet er å bedre flyten i en organisasjon eller bedrift. Dette går ut på å redusere sløsing, redusere kostnader og bedre kvaliteten på produktet som leveres. Dette krever en god samhandling mellom de ulike aktørene som er med i prosjektet, hvor det er rom for å komme med innspill og konstruktive tilbakemeldinger hele tiden. Fokuset skal ligge på kontinuerlig forbedring. På denne måten skapes det et trygt læringsmiljø med klare mål.

Les også

Resultatet av bacheloroppgaven er selve veilederen med Lean-metoder, i tillegg til et strategirom som skal brukes som utgangspunktet for å effektivere arbeidshverdagen til de involverte i byggeprosjektet. Strategirommet er visualisert med tavler bygd på Lean-tankesettet, slik at de involverte i bygningsarbeidet enkelt skal kunne se fremdriften og statusen i prosjektet. Strategirommet har som hensikt å dyrke den beste praksisen, og dermed skape en kultur for læring som gjør at bedriften er i stand til å forbedre seg. Dette skal gjøre dem tilpasningsdyktige ovenfor endringer og behov.

Bachelorprosjektet har vært preget av mye prototyping. Dette fordi de visualiserte tavlene har måttet tilpasses de involverte i byggeprosjektet i størst mulig grad. Tilbakemeldinger har derfor vært essensielt for å kunne prototype hele veien. Tavler for arbeidspakkestyring, målstyring, forbedringsforslag, teamoversikt og vedlikehold av utstyr har blitt opprettet. Det har vært viktig å lære opp de ansatte i bruk av tavlene slik at de faktisk blir benyttet. Opplæring og oppfølging internt i bedriten må gjennomføres for å sikre at de gode rutinene opprettholdes.

Veilederen studentgruppen har utviklet er relevant for hele bygg- og anleggsbransjen. Forsinkelser skjer overalt, og ved bruk av Lean-metoder som ledelsesprinsipper tror studentene at prosjekteringen vil bli mer treffsikker. Resultatet av prosjektet ble presentert på det årlige EXPO-arrangementet ved Høgskolen i Østfold 18.juni. Studentene har skrevet blogg underveis i prosjektarbeidet, og kan leses på https://blogg.hiof.no/b19ipl05/.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.