KARRIERE

– Kvaliteten avgjør

FORSIKTIG: Forskningsleder Roger Bjørnstad i SSB.
FORSIKTIG: Forskningsleder Roger Bjørnstad i SSB. Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
18. okt. 2010 - 08:08

– Det er ikke nødvendigvis mengden med realfagsutdannede som er viktig, men kanskje heller kvaliteten. Det nytter ikke å presse mange gjennom ingeniørstudier dersom studentene ikke har grunnlaget som trengs, sier Roger Bjørnstad, forskningsleder i Statistisk sentralbyrås gruppe for makroøkonomi.

Han mener også at arbeidslivet i stadig større grad krever sosial kompetanse, og ikke bare teknisk kompetanse.

Sosial kapital

– For meg ser det ut til at dagens arbeidsliv krever svært mange med sosial kompetanse. Næringslivets produkter og tjenester skapes ikke av individer alene, men av teamarbeid og samspillsprestasjoner. Vi trenger individer med realkompetanse også, men det er trolig en sterkere vekst i behovet for sosial kompetanse. Undersøkelser viser også at sosial kapital er en svært viktig forutsetning for høy velstand i et land. Å utdanne mange i "myke fag", kan derfor kaste mye av seg i et samfunnsperspektiv, sier forskningslederen.

Han er forsiktig med å kommentere funnene.

– Det kan for eksempel være at årsakssammenhengen går motsatt vei, nemlig at jo rikere et land er, jo flere samfunnsvitere og liknende yrkesgrupper etterspørres i arbeidslivet. Det i stedet for at det er sosiologene som skaper rikdom, som antydes i Whiteleys forskning, sier han.

– Jeg skjønner altså hva Tekna mener, men jeg tror likevel at sammenhengen kan forklares og at forklaringene uansett er interessante. Jeg har ellers svært lite grunnlag for å bedømme denne forskningen, sier Bjørnstad.

Les mer om: