Kværner sliter med rigg

Det tyske verftet Kvaerner Warnow sørger for at Kværner må bokføre et tap på 370 millioner kroner i forbindelse med bygging av boreriggen Stena Don. Riggbygging ved skipsverftet viste seg å være langt mer krevende enn ventet. Riggen skal leveres i oktober.

I første halvår fikk kværner et drifstresultat på 431 millioner kroner og totalt 21,6 milliarder kroner i driftsinntekter. Resultatet før skatt var på 205 millioner kroner.

Kværner sliter med resultatene i Engineering & Construction, ett av hovedvirksomhetene selskapet fikk med da Trafalgar House ble kjøpt i 1996. Konsernet mener nedgang i det amerikanske markedet har mye av skylda og venter ikke bedring før neste år.

Derimot går det bedre i Olje- og gass-området, som bedret resultatet fra 47 millioner kroner første halvår i fjor, til 205 millioner kroner i år. Konsernsjef Kjell Almskog venter enda bedre resultater innen området framover.

Bedre resultater i Olje- og gass kompenserer likevel ikke fullt ut for svakere inntjening i E&C-området.

Kværner varsler flere omorganisering, blant annet oppslitting i to selskaper der kjernevirksomheten Olje & gass samt E&C rendyrkes under egen paraply. Det som er definert som ikke-kjernevirksomhet, kan bli samlet under en ny overbygning med ny ledelse. Skipsbygging, Treforedling, Sea Launch (rakettoppskyting fra ombygget oljeplattform) samt en del mekaniske verksteder, hører med til virksomheten utenfor kjerneaktivitetene.