OFFSHORE

Kværner-kontrakter til over 500 mill.

Kontrakten med ABB gjelder elektrohydrauliske kontrollkabler og stigerørsystem for gass til Bonga-prosjektet utenfor Nigeria. SNEPCO (Shell Nigeria Exploration and Production Company) er operatør på vegne av det statlige nigerianske oljeselskapet, Nigerian National Petroleum Company.

Kværner fikk også kontrakter verdt til sammen 315 millioner kroner for utstyr til treforedlingsindustiren i Argentina, Brasil, Østerrike og Sverige. Den største kontrakten er fra Votorantim Celulosa e Papel (VCP), og oppdraget omfatter modernisering og ombygging av en eksisterende kjele og installasjon av en cellulosekoker ved Jacarei-fabrikken i Brasil.

Kvaerner Pulping har også inngått avtaler om ombygging av tre kjeler til Alto Parana S.A. i Argentina samt til Stora Enso Skutskär og Skärblacka i Sverige. Zellstoff Pöls AG i Østerrike har tildelt Kværner en kontrakt på oppgradering av et rekaustiseringsanlegg.

Norsk arbeid

Kontraktene innen treforedlingsområdet betyr lite for norske arbeidsplasser. Derimot vil Kvaerner Oilfiled Products’ kontrakt med ABB gi arbeid til selskapets anlegg i Moss, som skal produsere kontrollkablene og stigerørsystemet for gassløft.

Bonga-feltet er det første dypvannsprosjektet utenfor kysten av Nigeria, og utstyret skal installeres på 1.200 meters havdyp.

Oppdraget omfatter prosjektledelse, engineering og fabrikasjon av 54.200 meter oppkoplingsrør med dynamiske og statiske kontrollsystemer samt 17.100 meter stigerør for gass. Rørene og kablene skal kople ventiltrærne for produksjon og vanninjeksjon opp til et 300.000 tonns produksjonsskip

Les mer om: