OFFSHORE

Kværner-ansatte redd hjernetap

Kværner-ansatte er bekymret for at en fusjon av olje- og gassområdet i Kværner med Aker Maritime vil føre til kompetanseflukt. Aker-selskapet hevder imidlertid at synergien vil bli på ca. en milliarder kroner.

– Vi har vært gjennom dette i detalj. Vi er helt sikre på at disse synergiene vil havne på bunnlinja, framholder konsernsjef Sverre Skogen i Aker Maritime.

Både Kværners styre og de tillitsvalgte avviser Akers planer. Lokallaget av Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) i Kværner Olje og Gass (KOG) tror en sammenslåing vil være negativt for både Kværner og Aker.

– Vi har vært gjennom én stor omorganisering de siste par årene. En del folk er sagt opp, og vi har mistet en del. Hvis vi begynner å restrukturere på, tror jeg det vil ødelegge for det tekniske miljøet, sier Lars Haga, nestleder i NIFs styre i KOG.

Mange av fagfolkene som gikk ut av Kværner i forrige runde, forsvant fra bransjen, ifølge Haga.

– Leverandørindustrien blir svekket når vi mister folk, mener han.

Komplementære

Aker Maritime ser for seg fire forretningsområder etter sammenslåing med Kværner: En sammenslått olje- og gass-enhet; Engineering & Construction-enheten fra Kværner; øvrige områder fra Kværner som Pulp& Paper og Sea Launch i et tredje område; en skipsbyggingsdel som består av selskapenes verft.

Olje- og gassenheten vil få tre hovedområder: Teknologi og produkter, Feltutvikling og Drift og vedlikehold.

– Innenfor teknologi og produkter er markedet i sterk vekst internasjonalt . Vi vil samle selskaper som er svært komplementære, og trekke veksler på teknologi og kompetanse fra ulike miljøer, sier Skogen.

Forsinket

Tap av markedsandeler er en annen innvending. Hittil har Aker og Kværner samlet fått en stor andel av norske kontrakter. Blir de ett stort selskap, tror Haga det er lite sannsynlig at det oppnår samme markedsandel. Kværner har en klar strategi om å satse utenlands. Haga mener Akers salg av dypvannsselskapet betyr at de går motsatt vei.

– Vi må satse internasjonalt nå, mens vi har en sterk leverandørindustri. Hvis vi skal restrukturere og omorganisere i to år til, øker sjansen for at løpet er kjørt, sier han.

Les mer om: