KARRIERE

Krever svar fra minister etter NAV-rot

Arbeidsledig sivilingeniør mistet dagpengene etter fire dagers studie.

Etter å ha lest om den arbeidsledige sivilingeniøren Karine Huuse (bildet), som ble fratatt dagpengene fra Nav da hun ville ta et fag for å kvalifisere seg til pedagogstudier, etterlyser nå stortingspolitiker Anne Tingelstad Wøien (Sp) tiltak fra departementet.
Etter å ha lest om den arbeidsledige sivilingeniøren Karine Huuse (bildet), som ble fratatt dagpengene fra Nav da hun ville ta et fag for å kvalifisere seg til pedagogstudier, etterlyser nå stortingspolitiker Anne Tingelstad Wøien (Sp) tiltak fra departementet.
Ina AndersenIna AndersenJournalist
17. sep. 2015 - 13:27

DAGPENGER OG UTDANNING

Hovedregelen er at den som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger, jfr. folketrygdloven § 4-6 første ledd. Bakgrunnen for denne lovbestemmelsen er at stønadsmottakeren ikke anses som reell arbeidssøker eller disponibel for arbeidsmarkedet så lenge hun/han er under utdanning, fordi det legges til grunn at medlemmet har annen aktivitet enn å skaffe seg arbeid.

Utdanning er også uforenlig med rett til dagpenger fordi det vil stride mot intensjonen med dagpengeordningen, dagpengemottaker skal aktivt søke arbeid, ikke ta utdanning. Det vil også føre til en urimelig forskjellsbehandling mellom personer som har tjent opp rett til dagpenger og personer som må finansiere utdanningen gjennom lån eller annen selvfinansiering.

Hovedregelen gjelder selv om vedkommende sier seg villig til å avslutte utdanningen så snart arbeid kan skaffes.

Fra denne hovedregelen er det gitt visse unntak i forskrift om dagpenger kapittel 4.

  • Kurs/tiltak i Navs regi eller i samarbeid med Nav
  • Utdanning utenfor normal arbeidstid
  • Utdanning på fulltid i inntil tre måneder
  • Utdanning med kortvarige, bolkvise undervisningsperioder på dagtid/fulltid
  • Utdanning på fulltid i inntil ett år ved norskopplæring
  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

Navs retningslinjer tilsier at utdanning som faller utenfor disse rammene kan ikke godtas.

Etter å ha lest om den arbeidsledige sivilingeniøren Karine Huuse, som ble fratatt dagpengene fra Nav da hun ville ta et fag for å kvalifisere seg til pedagogstudier, etterlyser nå stortingspolitiker Anne Tingelstad Wøien (Sp) tiltak fra departementet.

I et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ber hun om svar på hva han vil gjøre, for å bedre situasjonen for arbeidsledige som vil studere på deltid:

«Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å gjøre det mulig for arbeidsledige å ta deltidsstudier og kvalifisere seg for videre studier eller arbeid uten å miste retten til dagpenger?»

På jobbjakt? Dette er Googles formel for den perfekte CV

– Urimelig og ulønnsomt

Huuse meldte seg opp til et fjernstudie med totalt fire dager undervisning, i tro om at det gikk inn under unntaksbestemmelsene for studier mens du mottar dagpenger.

For å kunne ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og bli realfagslærer trenger hun to mattefag. Hun ønsket å starte på løpet for å kunne kvalifisere seg til PPU, for å ha en plan dersom hun ikke får ny jobb.

Likevel fikk hun avslag fra Nav, da hun søkte om dagpenger. Vedtaket ble senere omgjort, etter at Teknisk Ukeblad tok kontakt med Nav.

Tingelstad Wøien referer til artikkelen i Teknisk Ukeblad, og mener regelverket virker både urimelig og lite samfunnsøkonomisk.

– Dette virker urimelig og ulønnsomt, både menneskelig og samfunnsøkonomisk. Skolene trenger flere dyktige realfagslærere, arbeidsledige trenger jobb og vi trenger færre med behov for hjelp fra Nav, skriver hun.

Les også: Fredrik har søkt 50 jobber uten å lykkes

Anne Tingelstad Wøien (Sp) Stortinget

– Ikke krystallklare regler

Hovedregelen er at den som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger. Årsaken til det er at stønadsmottakeren ikke anses som reell arbeidssøker eller disponibel for arbeidsmarkedet så lenge hun eller han er under utdanning.

Det vil også føre til en urimelig forskjellsbehandling mellom personer som har tjent opp rett til dagpenger og personer som må finansiere utdanningen gjennom lån eller annen selvfinansiering.

Det finnes noen unntak fra hovedregelen (se faktaboks), men disse kan være vanskelige å tolke, noe også Nav innrømmer.

– Studietilbudene er mange og varierte, både når det gjelder tidsbruk og innhold, og da er det ikke alltid krystallklart om unntaksreglene kan benyttes. Det vil alltid være saker som ligger i grenseland, har Anne-Louise Nore, fungerende kontorsjef i Nav, tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad.

Mistet oljejobben: Mistet oljejobben, fikk langt høyere lønn i kommunen

– Vanskelig å forstå logikken

Tingelstad Wøien skriver videre at hun er enig i at voksne ikke har rett på dobbel støtte fra staten, ved å både motta støtte til studier og dagpenger. 

– Det er likevel vanskelig å forstå den økonomiske logikken ved at voksne som har mistet jobb og som mottar dagpenger skal bli fratatt dagpengene mens de kvalifiserer seg for videre studier, skriver hun.

Arbeids- og sosialminister har foreløpig ikke besvart spørsmålet fra Tingelstad Wøien. Det ble sendt inn torsdag.

Les også: De 10 vanligste eksemplene på uetisk oppførsel

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.