ENERGI

Krever at regjeringen bestemmer seg om karbonfangst neste år

Både Norcem, Equinor, Tekna, Norsk Industri og Zero forventer at regjeringen tar en avgjørelse i 2020. – Nå må vi komme i gang, sier Tekna-presidenten.

Sementprodusenten Norcem i Brevik har testet karbonfangst i flere år. De har fått penger til å holde prosjektet flytende i ett år framover, og forventer en endelig beslutning neste høst. Hvis de lykkes, vil de fange 400 000 tonn CO2 i året. Det er en halvering av dagens utslipp.
Sementprodusenten Norcem i Brevik har testet karbonfangst i flere år. De har fått penger til å holde prosjektet flytende i ett år framover, og forventer en endelig beslutning neste høst. Hvis de lykkes, vil de fange 400 000 tonn CO2 i året. Det er en halvering av dagens utslipp. Foto: Mari Gisvold Garathun
7. okt. 2019 - 15:00

– Nå må vi komme i gang. Vi har ikke tid til å skyve mer på beslutningen, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

President Lise Lyngsnes Randaberg
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Thomas Hofmann

Tekna-presidenten hadde forventet at regjeringen i dagens statsbudsjett skulle forplikte seg til å ta en avgjørelse om et fullskala CO2-fangstprosjekt om et år, men det kom ikke.  

Randeberg viser til at olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på en høynivåkonferanse med europeisk industri i september, sa at Norge vil ta en beslutning «next year», mens det ei statsbudsjettet loves en avgjørelse i 2020/2021.

– Vi registrerer at regjeringen arbeider godt med forberedelsene til prosjektet. Derfor forstår vi ikke tvetydigheten i tidslinjen fram mot vedtak i Stortinget, sier Randeberg.

CO2-fangst og -lagring

I statsbudsjettet foreslås det totalt 628 mill. kroner til CO2-håndtering. Pengene fordeles slik:

  • 215 millioner til industriaktørenes videre arbeid med fullskala CO2-håndtering i Norge.
  • 160 mill. kroner til CLIMIT-programmet som gir støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Det foreslås også midler til teknisk vitenskapelig forskningssenter for CO2-håndtering (FME-ordningen).
  • 143 millioner til drift av Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Det dekker statens del av driftsutgiftene ut august 2020. Det finnes ikke en endelig avtale om drift etter dette. Staten vil ta stilling til videreføring senest i revidert budsjett 2020.
  • 110 mill. kroner til Gassnova SF, herunder oppfølging av arbeidet med å etablere et fullskala demonstrasjonsprosjekt.

Kilde: Statsbudsjettet 2020

Equinor og Norcem: Venter beslutning neste år

– Vi har fått midler til å drive prosjektet ett år framover, og neste år får vi beslutningen, forventer Per Brevik, bærekraftsdirektør i Norcem, én av to aktører som deltar i karbonfangstprosjektet.

Equinor leder arbeidet med å finne et egnet CO2-lager på norsk sokkel, det såkalt Northern Lights-prosjektet. Pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Equinor er fornøyd med at statsbudsjettet dekker statens andel av undersøkelsesbrønnen som skal bores.

– Arbeidet med Northern Lights fortsetter som planlagt, og vi forholder oss til en fremdriftsplan som muliggjør behandling i Stortinget i 2020, sier Glad Pedersen til TU.

– Senest i statsbudsjettet

Også NHO-foreningen Norsk Industri har det travelt:

– Det er helt avgjørende at regjeringen holder trykket oppe og følger prosjektplanen for fullskalaprosjektet slik at investeringsbeslutningen kan fattes i 2020, og da senest i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet, skriver de i en pressemelding.

Norsk Industri peker også på at regjeringens eksterne kvalitetssikrer mener at en fremdriftsplan som tar sikte på investeringsbeslutning i 2020 synes å være godt planlagt og gjennomførbar.

Mindre usikkerhet i nye beregninger

– Vi har fått midler til å drive prosjektet ett år framover, og neste år får vi beslutningen, forventer Per Brevik, bærekraftsdirektør i Norcem. Bilde: Tore Stensvold

Per Brevik i Norcem sier at statsbudsjettet ikke innebar noen overraskelser, siden bevilgningene var avklart med regjeringen på forhånd. 

– Det er tilstrekkelig til det vi har planlagt å gjøre fram til 2020. Alle planene nå går fram til senhøsten 2020. Blir det noen endringer i tidsplanen, må vi se på det, sier Brevik. 

Både Norcem og Fortum, de to industriaktørene som tester ut CO2-fangst i Norge, skal levere nye rapporter til regjeringen i slutten av måneden.

– Arbeidet med CO2-fangst har gått etter planen, og vi mener at vi har kvalitetssikret både det tekniske og investeringene. Det er vesentlig mindre usikkerhet nå enn forrige gang, sier Brevik. 

I mars 2018 kom en rapport utført på oppdrag for Olje- og energidepartementet, som konkluderte med at man bør gå videre med tre prosjekter, selv om de er langt fra samfunnsøkonomisk lønnsomme. Siden den gang er Yara i Porsgrunn tatt ut av prosjektet

– Må bli lønnsomt uten statsstøtte

Også miljøstiftelsen Zero er fornøyd med at regjeringen fortsatt holder liv i de to CO2-fangstprosjektene, men også de krever at man snart bestemmer seg for om Norge skal kjøre fullskala eller ikke.

Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i Zero. Foto: Zero

– Vi mener det må tas en beslutning før sommeren 2020 for å opprettholde framdriften, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i Zero.

Hun er også utålmodig på at regjeringen skal presentere forretningsmodeller for CO2-fangst og -lagring.

– I fjorårets statsbudsjett sto det at dette skulle komme våren 2019, men det har fortsatt ikke kommet. Regjeringen setter som forutsetning at investeringene skal være kostnadseffektive og gi teknologispredning i Europa. Da er det viktig å vise hvordan det skal gjøres lønnsomt uten statsstøtte, sier Post-Melbye.

Olje- og energidepartementet viser til sin pressemelding om statsbudsjettet, hvor de skriver at de legger opp til investeringsbeslutning i 2020/2021.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.