INDUSTRI

Krangler om krise for verftene

SKIPSBUNN: Verftsindustrien har fortsatt nok å gjøre. Verftene frykter i liten grad at rederiene ikke klarer å finansiere skipene de har bestilt.
SKIPSBUNN: Verftsindustrien har fortsatt nok å gjøre. Verftene frykter i liten grad at rederiene ikke klarer å finansiere skipene de har bestilt.Bilde: CAMILLA AADLAND
Tore Stensvold
9. feb. 2009 - 07:11

Rederiforbundet roper ”Ulv” på vegne av verftsnæringen.

Interesseorganisasjonen frykter for arbeidsplassene ved verftene. Rederiene har nemlig ikke pengene klare til å betale for skipene de har bestilt.

Avvises

– Tull! Det er helt normalt. Det er svaret fra de kriserammede verftene.

Verken styreleder Kjersti Kleven i Kleven Maritime, konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Gruppen eller bransjesjef Egil Holland i Norsk Industri kjenner seg igjen i Rederiforbundets kriserop.

Heller ikke ett av rederiene med 10 skip i ordre er spesielt bekymret for finansieringen.

Så langt er det ingen rederier som ikke har klart å gjøre opp for seg. Langt på vei antydes det i verftskretser at det er rederiene som gråter for sin syke mor. Tvisten med regjering om tilbakebetaling av oppsamlet skatt på 14 milliarder kroner ligger og ulmer.

Politisk spill Rederiforbundets Sturla Henriksen. Stein Jarle Olsen

Politisk spill

Rederiforbundet kjemper for å slippe å betale skatten, som de mener er grunnlovsstridig. Nå føler verftene at de blir brukt som rambukk mot politikerne.

Det avviser administrerende direktør Sturla Henriksen.

– Vi ber ikke om en politisk omkamp om skattesaken. Men rederiene har behov for å styrke likviditet og egenkapital. Innbetaling av 14 milliarder kroner i skatt over 10 år blir en ekstra belastning i disse tider. Derfor ber vi om en forskyvning av denne innbetalingen, sier Henriksen til Teknisk Ukeblad.Usikre arbeidsplasser

Henriksen hevder at mer enn halvparten av ordrene på verft langs kysten mangler finansiering.

– Det skaper usikkerhet for 10-12 000 norske årsverk og viser at det er stort behov for bankpakken som er varslet 9. februar, sier han.

Norsk Industri deler ikke bekymringen – foreløpig.

– Per i dag kan vi ikke se at noen verft er i krise fordi rederier ikke får finansieringen i orden, sier Egil Holland, bransjesjef for Maritim sektor i Norsk Industri.

Rederiforbundet hevder imidlertid at situasjonen er dramatisk forverret. – Det er nesten umulig å få nye lån. Bankene har skrudd igjen. Yter de lån, er betingelsene svært stramme, sier Henriksen, som håper neste ukes bankpakke vil hjelpe.

Eksportfinans og GIEK

Norsk Industri påpeker at Eksportfinans og GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt) har fått økte utlånsrammer. I Eksportfinans, som fikk 50 milliarder kroner i ekstra midler i fjor høst, forteller de om en strøm av henvendelser og søknader.

– Siden i fjor høst har vi hatt voldsomt stor pågang. Vi utbetaler lån og stiller garantier i langt større grad nå enn i fjor. Vi er ikke kjent med at rederier sliter med å få finansiering av skip i ordre, sier kommunikasjonssjef Elise Lindbæk i Eksportfinans.

Tar det med ro

Heller ikke sunnmørsverftet Kleven Maritime har noen umiddelbar frykt for rederienes finansiering.

– Rederiene har tilsagn fra banker og låneinstitusjoner om betalingsgarantier når de bestiller skip. Så lenge garantiene blir opprettholdt til vi får betalt og skipene levert, er det ikke noe problem, sier styreleder Kjersti Kleven til Teknisk Ukeblad.

Les også: Rederiene kansellerer i fleng

Even og vilje

Men i likhet med alle andre, er hun opptatt av at regjeringens finansieringspakke setter bankene i stand til og gjør dem villige til å finansiere gode prosjekter.

– Det er ikke noe annerledes for vår næring enn for andre. Finanskrisen treffer oss alle, påpeker hun.

Kleven Maritime har en velfylt ordrebok så langt. Siem Offshore har en hel serie offshorefartøy i bestilling og har levering på det siste skipet i desember 2010.

Normal mangel

Rederier bekrefter at de ikke har finansieringen 100 prosent klar for flere enn de tre første skipene i en serie på 10.

– Det er helt normalt, sier finansdirektør Dagfinn Lie i Siem Offshore til Teknisk Ukeblad.

Det normale er nemlig å ha det meste av finansieringen på plass, men ordne de siste lån etter hvert som det nærmer seg overtakelse.

Nødvendig styrking

Lie sier imidlertid at det er noe tøffere å få de siste finansieringsbitene på plass nå enn det var før. Da hadde de ikke vært avhengige av verken Eksportfinans eller GIEK.

– For to år siden ville de kommersielle bankene ha ordnet all finansiering. Nå må vi jobbe mer og benytte Eksportfinans og GIEK. Vi er ikke bekymret, men får noe tøffere betingelser, sier Lie.

Sover godt

– Jeg ligger ikke søvnløs av bekymring for finansiering av de resterende sju skipene vi har i ordre hos Kleven, sier Lie.

GIEK har allerede gitt muntlig tilsagn til det resterende byggeprogrammet, ut fra vanlige kriterier.

Nok – foreløpig

Ulsteingruppen har arbeid til et stykke ut i 2011. Det gir selskapet ro en stund.

– Vi kan ikke overse verken finanskrisa eller nedgangen i verdensøkonomien som i stor grad har ført til ordretørke også i vår næring. Men ordresituasjonen for Ulstein Verft er tilfredsstillende. Vi har hittil ikke fått kanselleringer som følge av finanskrisa, sier Gunvor Ulstein.