Kraftig økning i søkingen

Kraftig økning i søkingen
Universitetet i Oslo har ingen ledige studieplasser igjen. Men på restetorget er det fortsatt over 350 studier med ledige plasser. Bilde: Dag Yngve Dahle

Finanskrisen har tydelig ført mange tilbake til skolebenken.

Flere søkere

Samordna Opptak (SO) melder nemlig om at de fikk inn 104.238 søkere til høyere studier under årets søkeprosess, langt høyere enn i fjor.

Av disse var 86.506 såkalte reelle søkere med dokumentasjon, og derav var 75.065 kvalifisert for minst ett studium, melder SO.

Les også:

Flere uten plass

Under hovedopptaket er det sendt ut 66.151 tilbud, og 43.155 (65 %) har fått tilbud om sitt høyest prioriterte studieønske.

Hele 8.914 søkere står fortsatt uten studieplass, snaut 2.300 flere enn i fjor. Det forklarer Samordna Opptak med de høye søkertallene i år.

Fortsatt ledige

Disse kan enten velge å stå på venteliste til studier de allerede har søkt på, eller forsøke seg på andre studier på restetorget.

Der er det fortsatt 368 studier med ledige plasser.

Les også: De hardeste teknostudiene