INDUSTRI

Kraftig kritikk av arbeidsmiljø på Kårstø

I MØRKET: Det arbeides nesten døgnet rundt på Kårstø, men nå mener Petroleumstilsynet at det går litt for fort i svingene. Her heises en skorstein på plass.
I MØRKET: Det arbeides nesten døgnet rundt på Kårstø, men nå mener Petroleumstilsynet at det går litt for fort i svingene. Her heises en skorstein på plass. Bilde: Ingarth Skjærstad / Naturkraft
Jannicke Nilsen
16. mars 2007 - 08:03

Naturkrafts anlegget på Kårstø har 500 ansatte. 80 prosent er utlendinger, og mange kan verken norsk eller engelsk.

Flere forhold

- Her er det store mangler. Det er stort fravær av oppmerksomhet på arbeidsmiljøet, sier presstalskvinne Inger Anda i Petroleumstilsynet (Ptil) til NTB.

Da Petroleumstilsynet (Ptil) i februar gjennomførte tilsyn på arbeidsplassen for gasskraftverket, fant de en rekke forhold som Naturkraft må innskjerpe.

  • Arbeidsmiljøet er ikke fulgt opp på en god nok måte.
  • Opplæring av verneombud er utilstrekkelig
  • Mangelfull styring med kran- og løfteoperasjoner

Farlige situasjoner

I tillegg påpeker Ptil at tilretteleggingen for utenlandske arbeidere er mangelfull, spesielt med tanke på språk og kulturforskjeller. Under kran- og løfteoperasjoner er det kritisk at kommunikasjonen arbeiderne imellom er klar for at virksomheten skal kunne drives forsvarlig.

Ptil påpeker også at de ansatte ikke er godt nok informert om hva slags støtte de kan få i gjennom ordningen med verneombud.

Gjennomgår rutiner

Naturkraft har fått tre ukers frist til å kommentere varselet om pålegg.

Naturkraft sier til sitt forsvar at det så langt er lagt ned rundt 400.000 arbeidstimer under byggingen av gasskraftverket, og at de så langt ikke har hatt fravær på grunn av skader eller brudd på helse- miljø- og sikkerhetsrutiner.

Likevel har selskapet gjennomført flere tiltak etter kritikken, og arbeidet nå med å gjennomgå rutiner etter tilsynet.

Les mer om: