Strømpris 2017 - 2025

- Elbiler og elektrifisering av sokkelen vil bidra til at strømprisen stiger med 50 prosent

Men først skal vi få to år med lave strømpriser.

Los Energy er den største energileverandøren i landet. De spår historisk lavere strømpriser fram til 2019.
Los Energy er den største energileverandøren i landet. De spår historisk lavere strømpriser fram til 2019. (Bilde: NTB Scanpix)

Men først skal vi få to år med lave strømpriser.

Los Energy er den største energileverandøren i landet med ansvar for en kundeportefølje på over 22 Terrawattimer (TWh) i Norden, tilsvarende årsforbruket til omtrent 1,3 millioner husholdninger. De spår historisk lavere strømpriser fram til 2019, skriver  Dagens Næringsliv.

– Strømprisen mot sommeren synker ned mot 20–21 øre i gjennomsnitt. For hele 2017 blir det nesten på kronen samme strømregning som i fjor. Og neste år og i 2019 faller gjennomsnittsprisene ytterligere ned mot et gjennomsnitt på rundt 20 øre. Sett i et historisk perspektiv er dette lavt, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i Los Energy.

Elbiler drar opp

Men deretter, etter 2020, skal strømprisene opp igjen og vil trolig ligge på 30 øre per kilowattime i 2025, ifølge Myhre.

– Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltakende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler. Markedet tror altså på en strømpris i 2025 på rundt 30 øre da, noe som vi må huske fortsatt er ganske lavt historisk, sier Myhre.

Utjevnes

– Men markedskreftene vil på lengre sikt bidra til å utjevne nordisk prisnivå med utlandet. Noen råvareboom for elektrisk kraft er det ingen grunn til å frykte, mener Myhre.

Kommentarer (73)

Kommentarer (73)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå