ENERGI

Kostbar strømflimmer for Mo

Det er rundt 100 bedrifter med over 2000 ansatte i Mo Industripark i Rana. Foto: MIP Info
Det er rundt 100 bedrifter med over 2000 ansatte i Mo Industripark i Rana. Foto: MIP Info Bilde: MIP Info

Norges vassdrags- og energidirektorat mener at Mo industripark ikke har gjort nok for å begrense flimmerproblemene i strømnettet.

Selskapet må derfor betale en tvangsmulkt på 175 000 kroner for hver uke grensene for flimmer overskrides, inntil problemene er løst.

Flimringen i lyset har eksistert i over 10 år, og har plaget innbyggerne i store deler av Helgelandsområdet. NVE regner med at mer enn 60 000 strømkunder tidvis er berørt.

Mo industripark har to ganger klaget på NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet uten at dette har ført fram.

– Nå er vår tålmodighet brukt opp, og vi ønsker en fortgang for å få til en permanent løsning på flimmerproblemet, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas i en pressmelding.

NVE mener at Mo industripark har hatt muligheter til å inngå avtaler med andre aktører i området som påvirker flimmernivået. Mo industripark kunne også ha bidratt økonomisk til å få fortgang i nettforsterkninger i området slik at driften av nettet ble mest mulig optimal, ifølge NVE.

Tvangsmulkten vil bli ilagt Mo industripark for hver kalenderuke flimmerintensiteten overskrider grensene NVE har satt, i mer enn 5 prosent av tiden.

Mo industripark må sende ukentlige måleresultater fra flimmermålingene til NVE. Dersom selskapet ikke oversender korrekte måleresultater i tide, vil det også bli ilagt tvangsmulkt.

Les mer om: