NYHETER_BYGG

Konsulent dømt til erstatning

KOMMUNAL KATASTROFE: Moloen som skulle beskytte den nye fabrikken til Nor Element på Gismerøya var for dårlig prosjektert. Kostnadene steg fra 636 000 til nesten 41 millioner kroner. Mye for en steinfylling på 100 meter. FOTO: Kjartan Bjelland/Fædrelandsvennen
KOMMUNAL KATASTROFE: Moloen som skulle beskytte den nye fabrikken til Nor Element på Gismerøya var for dårlig prosjektert. Kostnadene steg fra 636 000 til nesten 41 millioner kroner. Mye for en steinfylling på 100 meter. FOTO: Kjartan Bjelland/Fædrelandsvennen Bilde: Kjartan Bjelland/Fædrelandsvennen
I domspremissene fastslår Høyesterett at begge parter har ansvar for uklarhetene som oppstod.

Høyesterett anser at kommunen må bære en tredel av ansvaret, og at Muliconsult må dekke det resterende beløpet på 23 millioner kroner. Fra dette trekkes tre millioner som dekkes av Multiconsults forsikring.

Multiconsult må dermed dekke 20 millioner kroner på egen kappe.

Nytt industriareal

Hele saken dreier seg om skadeerstatning og uaktsomhet. Mandal kommune ønsket å utvide industriområdet på Gismerøya, rett øst for byen.

Det ble solgt en industritomt til Norelement. Her skulle det bygges en betongfabrikk. Tomten skulle leveres ferdig opparbeidet. For å beskytte området for sjø og vær og vind, måtte det bygges en 100 meter lang molo.

Mandal Kommune kontaktet da en tidligere ansatt i Multiconsult og bad om råd. Denne personen hadde vært kommunens kontaktmann i Multiconsult i en årrekke og hadde mens han var ansatt i Multiconsult, vært ansvarlig for bygging av en 200 meter lang molo for kommunen i tilknytning til et annet anlegg på Gismerøya. Han var da han ble kontaktet blitt pensjonist, uten ansettelsesforhold i Multiconsult. Det var ikke kommunen klar over.

Ingen kontrakt

Han anbefalte kommunen å bygge en tilsvarende molo som den han tidligere hadde vært prosjektansvarlig for. Kostnaden for denne moloen var beregnet til 636 000 kroner.

Det ble deretter avholdt et møte med den lokale ledelsen i Multiconsult som registrerte oppdraget. Et oppdrag som ble beregnet til ca 100 000 kroner. Det ble ikke skrevet kontrakt. Noe som skulle vise seg å bli svært kostbart.

For samtidig som Multiconsult registrerte oppdraget påtok de seg også ansvaret for arbeidet. Multiconsult trodde det var kommunen som hadde ansvaret i og med at de kom med et ferdig utarbeidet forslag som de som rådgivende ingeniører skulle følge opp.

Kommunen trodde hele tiden at de hadde kontakt med Muliconsult og anså at moloen skulle bygges etter Multiconsults anvisninger og anbefalinger.

Tålte ikke været

Grunnarbeider ble satt i gang og bygging påbegynt i desember 1999. Allerede i de første stormene i jula ble deler av arbeidet ødelagt, mens en kraftig vind i mai 2000 på ny ødela moloen, som på det tidspunkt var halvferdig. Også fabrikkbygningen som da var nesten ferdig fikk betydelige skader.

En ny kraftig storm oktober 2000 ødela grunnarbeider for både molo og fabrikkbygning. Moloen holdt åpenbart ikke mål.

Sintef ble kontaktet for å foreta nærmere undersøkelser. De kom frem til at molen måtte bygges med større stein og blokker. Dessuten måte et skjær, Bukkespringet, delvis sprenges bort. Dette skyldes at dette skjæret forsterket størrelsen på bølgene.

Ingen begrensing

Siden det ikke ble inngått en skriftlig kontrakt, ble heller ikke erstatningsbeløpets størrelse begrenset. Vanligvis innholder NS 3403, nå 8401/2, klausuler om ansvar oppad begrenset til 3 millioner. Multiconsult tok heller ikke ekstra forsikring for å dekke eventuelle ekstra erstatninger i forbindelse med oppdraget.

Les mer om: