OFFSHORE

Kongsberg vant rammeavtale

Avtalen mellom FMC Kongsberg og Morsk Hydro varer tre år, med opsjon på forlengelse med ytterligere to treårsperioder, skriver selskapet i ei pressemelding.

Avtalen omfatter prosjektering og innkjøp av undervanns ventiltresystemer, inntrekkings- og oppkoblingssystemer for rørledninger og kontrollkabler og kontrollsystem for produksjon.

Service, vedlikehold og installasjonsstøtte for de samme systemene er også omfattet av avtalen, det samme er teknologiutvikling innen undervannsanlegg. Avtalen gjelder på verdensbasis, men må være konkurransedyktig og godkjennes av partnerskapet i de respektive lisenser der Hydro har operatøransvar. Den kan også benyttes på lisenser der Hydro deltar uten å være operatør.