Nullutslipp hurtigbåter

Klimaversting blir ren: Vestlandet vil ha hurtigbåter uten utslipp allerede om to år

– En modig beslutning, mener klimastiftelsen Zero.

Fem konsortier står bak disse fem konseptene for utslippsfrie hurtigbåter. Sogn og Fjordane fulgte opp med nullutslippskrav i nye anbud, noe også Vestland fylkesutvalg nå har sagt ja til.
Fem konsortier står bak disse fem konseptene for utslippsfrie hurtigbåter. Sogn og Fjordane fulgte opp med nullutslippskrav i nye anbud, noe også Vestland fylkesutvalg nå har sagt ja til. (Montasje: TU)

– En modig beslutning, mener klimastiftelsen Zero.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Rådmannen i det nye storfylket Vestland forsøkte å utsette hurtigbåter på nullutslipp, men ble ikke hørt. 3. desember vedtok fylkesutvalget at verdens mest utslippstunge fremkomstmiddel skal kunne bli utslippsfri allerede i 2022.

For få år siden ble det omtalt som science fiction. Nå vil Vestland fylkeskommune stå for verdens første anbudskonkurranse på utslippsfrie hurtigbåter. I alt skal 18 nye hurtigbåtruter på anbud med oppstart i 2022. Åtte av disse båtene skal ha nullutslippsteknologi.

På bakgrunn av en risikorapport fra DNV GL, som kritiserte deler av det opprinnelige anbudet utformet av Sogn og Fjordane, ville rådmannen stenge muligheten for nullutslipp i 2022. I tillegg ville han utsette et endelig krav om utslippsfrie båter fra 2024 til 2026.

«Svært optimistisk»

DNV GL mente deler av fylkets kostnadsestimat var «lite robust og svært optimistisk». Klasse- og rådgivningsselskapet pekte på en rekke risikomomenter, og konkluderte med at å åpne for nullutslipp i 2022 vil være svært utfordrende.

Teknologiansvarlig Marius Gjerset i klimastiftelsen Zero kaller tirsdagens vedtak for modig.

Nye hurtigbåter på Vestlandet

Sogn og Fjordane (slås sammen med Hordaland til Vestland fylkeskommune 1. januar 2020) skal legge ut 18 hurtigbåtruter på anbud med planlagt oppstart i 2022.

De ser for seg tre rutepakker:

  • 1. Nullutslipp på fire hurtigbåter mellom Sogn, Bergen og Nordfjord.
  • 2. Nullutslipp på tre bilførende katamaraner og én passasjerkatamaran mellom Flora, Bremanger, Vågsøy, Høyanger og Vik.
  • 3. Mindre båter på fossilt drivstoff, men med lavere forbruk og utslipp: Lokalbåtruter i Gulen og Solund.

– Det er modig fordi politikerne på vestlandet tør å ta det første viktige steget for å realisere ny teknologi, som så klart har noe større usikkerhet enn gammel diesel, sier han, og legger til:

– Stortinget vedtok tilbake i 2015 at det skulle være krav til lav- og nullutslipps hurtigbåter. Endelig har det første store fylket tatt steget mot å gjennomføre det.

Egentlig skulle anbudet ut 20. november, men gjennomgangen i Vestland fylkesutvalg har utsatt anbudsprosessen noe. Tirsdag vedtok de at rutepakke 2 og 3 med de kortere rutene (se faktaboks) skal utlyses så fort som mulig i tråd med Sogn og Fjordanes planer, samt høringsinnspill som har kommet inn i ettertid.

En av Norges lengste hurtigbåtruter blir utslippsfri

For de lengste rutene (rutepakke 1) ønsker en å gjennomføre en alternativ anskaffelsesprosess, for eksempel med en utviklingskontrakt slik Statens Vegvesen utformet for Norges første hydrogenferge. De åpner altså for nullutslippsteknologi fra mai 2022, med krav om nullutslipp i mai 2024, også for de lengste rutene.

Fylkesutvalget legger til grunn at de får mer penger fra staten, siden de er først ute med å gjennomføre stortingsvedtaket.

Bransjen har i lengre tid sagt de kan levere nullutslippsteknologien allerede i 2022. Det er økonomien det står på.

– Det er klart at kostnaden kan bli en distraherende faktor, men vi står fast på at vi er klare i 2022, sier teknologisjef Anstein Aa i Brødrene Aa.

Anstein er noe kritisk til risikorapporten fra DNV GL, som han mener er litt for overfladisk. DNV GL påpeker selv i rapporten at de kun fikk to uker på seg til å utforme den.

– Vi mente rådmannen støttet seg for mye på rapporten, til tross for at den påpeker noen realiteter hva gjelder økonomisk risiko. Vi har pusha veldig på at politikerne ikke må feige ut nå, så vi er fornøyd med den offensive beslutningen de har tatt, sier Aa.

Les også

Beveger seg fra hydrogen mot batteri

Brødrene Aa leder en av i alt fem industrigrupper som har utviklet hvert sitt konsept for hurtigbåter uten utslipp. Disse dannet grunnlaget for Sogn og Fjordanes opprinnelige anbudsforslag.

Brødrene Aa så i utgangspunktet for seg en hydrogenbåt for de lengste rutene, men ser nå stadig mer på batterialternativer.

– Det er helt innlysende at batteri er mer gunstig konstandsmessig enn hydrogen. Den siste tiden har vi sett mer på batteri- og hybridløsninger. Hva vi ender opp med er avhengig av en rekke faktorer. Alt avhenger av hva rederiet ønsker og hvordan anbudet utformes, sier Aa.

Les også

Kommentarer (8)

Kommentarer (8)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå