ENERGI

Klimasøksmålet til Høyesterett i november

Landets øverste domstol har satt av hele syv dager til rettssaken.

Miljøorganisasjonene gikk på et nytt nederlag i lagmannsretten. Nå skal Høyesterett få avgjøre Klimasøksmålet. Fra venstre: Leder i Natur og ungdom, Therese Hugstmyr Woie, Greenpeace-leder Frode Pleym, advokat Cathrine Hambro, advokat Emanuel Feinberg, leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg og Ketil Lund og Steinar Winther Christensen fra Besteforeldrenes klimaaksjon.
Miljøorganisasjonene gikk på et nytt nederlag i lagmannsretten. Nå skal Høyesterett få avgjøre Klimasøksmålet. Fra venstre: Leder i Natur og ungdom, Therese Hugstmyr Woie, Greenpeace-leder Frode Pleym, advokat Cathrine Hambro, advokat Emanuel Feinberg, leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg og Ketil Lund og Steinar Winther Christensen fra Besteforeldrenes klimaaksjon. Foto: Eirik Helland Urke
Ina AndersenIna AndersenJournalist
9. juni 2020 - 09:42

Tidligere i vår ble det klart at Høyesterett skal behandle Klimasøksmålet i plenum. Bare ti prosent av sakene som ankes til Høyesterett blir tatt opp, og bare i spesielle tilfeller behandles sakene i plenum av hele Høyesterett, i gjennomsnitt én gang annethvert år.

Nå er det satt en dato for behandlingen av saken, som skal opp i landets høyeste domstol 4. november. Høyesterett opplyser at det er satt av syv dager til rettssaken, som vil gå over to uker.

Miljøorganisasjonene ser frem til en endelig avgjørelse.

– Gjennom Grunnloven har politikerne svart på hvitt gitt oss retten til et levelig miljø. Nå skal landets øverste domstol slå fast hva det betyr i praksis og politikernes ord kan endelig bli handling. Vi har tro på at Høyesterett er enige i vår vurdering om at staten brøt Grunnloven da de valgte å tildele nye oljelisenser i Arktis. Uansett utfall blir dette en historisk dom med reelle konsekvenser for verdens klima, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, i en melding.

Les også

– Fatale eller fantastiske konsekvenser

Miljøorganisasjonene opplyser at det er sjelden det settes det av så mange dager til behandling av saker i Høyesterett. Det, sammen med at saken skal få plenumsbehandling, der alle dommerne deltar, er en klar indikasjon på at saken vurderes som prinsipielt viktig, mener de.

Fakta: Grunnlovens paragraf 112

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Det er to år siden forrige plenumsbehandling. Av de 20 dommerne i Høyesterett er én inhabil i denne saken, så det vil være 19 dommere som deltar.

– Dommen i Høyesterett kan få fatale eller fantastiske konsekvenser for vår framtid. Det er viktig at folk forstår viktigheten av det. Vi vil bruke tiden frem mot rettssaken til å bevisstgjøre det norske folk på at vår grunnlovsfestede rett til et levelig miljø behandles i Norges øverste rettsinstans, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, i meldingen.

Har planen klar

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for åpningen av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere.

Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen § 112 i Grunnloven, som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten.

Miljøorganisasjonene tapte saken i Tingretten og i Lagmannsretten, selv om de i siste runde fikk rett på flere punkter.

Selv om staten ble frikjent av Borgarting lagmannsrett, så inneholdt dommen flere viktige seire for miljøet. Den slo fast at miljøparagrafen er en rettighetsbestemmelse som gir oss alle rett til et levelig miljø. Retten var også tydelig på at Norge har et ansvar for klimaskaden som norsk olje og gass brent i utlandet forårsaker.

Anken som ble sendt inn til Høyesterett tar for seg en rekke punkter hvor miljøorganisasjonene mener lagmannsretten har kommet til uriktig konklusjon. Her kan du lese mer om planen for å vinne frem i Høyesterett.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.