KLIMA

– "Klimarealistene" er bare synsere

Bilde: Odd Richard Valmot
28. okt. 2009 - 21:55

CICERO

  • Senter for klimaforskning har 70 ansatte.
  • 40 prosent av forskerne er økonomer
  • 30 prosent er statsvitere og antropologer
  • 30 prosent er naturvitere
  • Pål Prestrud har dr. grad i biologi på arktiske dyrs tilpasning til klimaet.


Sjefen for CICERO Senter for klimaforskning, Pål Prestrud, er oppgitt over synspunktene til Klimarealistene og deres allierte som ble referert i siste nummer av Teknisk Ukeblad og på TU.no.

– Klimarealistene og deres tilhengere representerer ikke seriøse standpunkter i klimadebatten. De driver ingen egen forskning på området og er bare synsere. Og det er helt feil som de påstår at FNs klimapanel (IPCC) farer med usannheter og undertrykker forskning for å fremme synspunkter de allerede har bestemt seg for. Hele poenget med klimapanelet er å sammenstille og syntetisere alle vitenskapelige publikasjoner om klimaspørsmålet fra et stort antall forskere over hele verden og som til sammen blir grunnlaget for en sannsynlig utvikling.

Les saken: – Lei av CO2-hysteriet

Ikke seriøse

– Disse folkene prøver å fremstille seg som en slags motvekt til IPCC, sier Prestrud.

– Det foregår en omfattende debatt om resultatene og hvordan de vektes innen rammen av IPCC, og å hevde noe annet er en fornærmelse. Det ville jo innebære at klimapanelet og klimaforskningen sviktet sin oppgave og bedriver faglig bedrageri, og det gjør de selvfølgelig ikke, sier Prestrud.

Han mener solforsker Pål Brekkes uttalelse om at sola har økt sin utstråling gjennom 150 år er feil.

Resultatene fra publisering av mange vitenskapelige studier tyder klart på at sola ikke har endret sin aktivitet de siste 30-40 år og derfor ikke kan forklare oppvarmingen i denne perioden.

Klimapanelet har vurdert solas bidrag, og mener den kan stå for 10-15 prosent av oppvarmingen de siste 150 år.

Ensidig fremstilling

– Brekke er norgesmester i å gi en ensidig fremstilling av solas påvirkning, sier Prestrud.

– Og når det påstås at hockykøllegrafen er bare tull så er det langt fra tilfellet. Det er ikke slutt på oppvarmingen, som disse folkene hevder. Det er to viktige datasett som måler oppvarmingen. Et engelsk og et fra NASA. Britene mener oppvarmingen går saktere, mens NASA, som har bedre data fra pol- og havområdene, måler at oppvarmingen fortsetter i samme tempo, sier Prestrud.

Og at det var varmere i middelalderen enn i dag er det ikke mange forskere som er enige i, mener han.

– IPCC har ingen bastante oppfatninger om noe som helst. De konkluderer med at det er mer sannsynlig at det er varmere i dag enn den gangen, og det er et viktig poeng. Dette er kunnskap i utvikling og da må vi være åpne for sannsynligheter og endringer. Selv snakker jeg mye mer om usikkerhet og sannsynlighet enn om sikre konklusjoner.

Motsatt effekt

Prestrud mener det er mye "Klimarealistene" har misforstått.

Riktignok er alle enige om at vanndamp i atmosfæren er den viktigste drivhusgassen, men det blir veldig galt når de kommer til helt motsatt konklusjon av det de seriøse klimaforskerne gjør når det gjelder hvordan disse mekanismene fungerer.

– Kosmisk stråling er et veldig interessant område som det må forskes videre på. Klimapanelet understreker også dette ved å si at vi har for lite kunnskap og må forske mer før vi med større sikkerhet kan fastslå solas rolle. Forskerne måler at kosmisk stråling har økt svakt de siste 20 årene. Dersom hypotesen er riktig, og det er langt fra sikkert, skulle dette ha bidratt til avkjøling og ikke oppvarming, slik det hevdes, sier Prestrud.

Usikkerhet

Prestrud understreker nok en gang at dette handler om å trekke ut det beste fra svært mange forskeres arbeid.

Og at det på ingen måte er slik at alle som jobber for IPCC er enige.

– Vi har ikke svar på alle spørsmålene og klimaforskerne har ikke noe krav på sannheten. IPCC gir uttrykk for den rådende oppfatning blant klimaforskere, men sannheten beveger seg og slik må det være. Men ingen av de som uttaler seg i TU er klimaforskere og de har ikke publisert noe som helst i den retning. De er synsere som gir et fullstendig vrangbilde av klimapanelet og det klimaforskningen dreier seg om, sier Prestrud.

Les Prestruds kronikk: Ensidig framstilling av klimaforskningen

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.