MILJØ

Klimamilliardene ruller

EU har satt som mål at klodens middeltemperatur ikke må stige mer enn to grader.

Det tilsvarer at maksimal konsentrasjon av drivhusgasser ikke må overstige 550 ppm CO2-ekvivalenter. I dag er konsentrasjonen 375 ppm – og den øker, skriver Ingeniøren.

Bladet viser også til resultatene to forskere la frem i Science. Utgangspunktet er at utslipp av CO2 fra forbrenning av fossile brensler ventes å bli fordoblet i løpet av de neste 50 årene.

For å sikre at konsentrasjonen ikke overstiger 550 ppm, må ikke utslippene øke fra 2004 og de kommende 50 år. Deretter må konsentrasjonen reduseres ved ytterligere CO2-tiltak.

Ifølge forskerne er det 15 relevante teknologier for å redusere utslippene av CO2.

Noen av disse er: Bedre bensinøkonomi på bilparken og halvering av kjørelengden, bedre energiøkonomisering i bygningene og bedre virkningsgrad på kullkraftverkene. 1400 kullkraftverk må erstattes av gasskraftverk.

Mer CO2 må lagres og antall globale kjernekraftverk må fordobles. Vind- og solenergikapasiteten må mangedobles og solpaneler må produsere hydrogen til brenselcellebiler.

Les mer om: