– Klimaendringene kan føre til lavere matproduksjon, utryddelse av arter, tørke og oversvømmelser

FNs klimapanel er klar med ny rapport.

– Klimaendringene kan føre til lavere matproduksjon, utryddelse av arter, tørke og oversvømmelser
Håndtering av risiko og usikkerhet er vektlagt i den nye rapporten fra IPCC, som peker på flere områder hvor risikoen kan bli høy. Matsikkerheten kan bli truet i mange områder hvis temperaturen blir mer enn 2 grader høyere enn i dag. Blir det mer enn 4 grader varmere, kan den globale matsikkerheten bli sterkt truet. Bilde: colourbox.com

Samfunn over hele verden må prøve å tilpasse seg, selv om det er vanskelig å si sikkert hva vi går i møte.

En ny, omfattende rapport om konsekvensene av klimaendringene ble lagt fram av FNs klimapanel mandag.

Rapporten er basert på de samme spådommene som tidligere om en temperaturøkning på mellom 0,3 og 4,8 grader og en havnivåstigning på mellom 26 og 82 centimeter.

Men problemene som kan ramme jordbruket og matproduksjonen i mange land, er sterkere vektlagt enn i tidligere IPCC-rapporter.

Les også: – Klimapolitikken i Norge er stort sett kun symbolpolitikk

Mer informasjon

– Forskjellen er at vi nå har mye mer informasjon, mye mer data. Bevisene er mange flere og mye sterkere, sier Richard Klein ved Stockholm Environment Institute og en av hovedforfatterne bak den nye rapporten.

Panelet fastslår også at endringene i klimaet allerede er i gang, og at de blir sterkere for hver grad varmere klimaet blir. Om verden blir mer enn 4 grader varmere, kan de bli katastrofale. Tiltak som gjør det mulig å tilpasse seg nye værmønstre, blir avgjørende.

– Tiltak som gjør folk mindre sårbare, blir svært viktige, både i fattige land og i rike land som Norge, sier forskningsleder Asuncion Lera St. Clair ved CICERO Senter for klimaforskning.

Les også: 12 karbonfangstanlegg er i drift. 9 nye er under bygging, 39 under planlegging

Mer kunnskap

Ny forskning har gitt oss et mer nyansert bilde av klimaendringene, ifølge St. Clair, som selv har deltatt i arbeidet med den nye IPCC-rapporten.

Der går det fram at antallet vitenskapelige studier om klimakonsekvenser, tilpasning og sårbarhet ble mer enn doblet fra 2005 til 2010.

Likevel er det mye vi ikke vet om hvordan klimaendringene vil arte seg. Nøyaktig hvor kraftig den globale oppvarmingen blir, og hva som blir gjort de neste tiårene for å håndtere problemet, er det umulig å si sikkert. Dermed blir det også vanskelig å forutsi en del av konsekvensene.

– For eksempel vet vi ikke hva den økonomiske kostnaden vil bli hvis temperaturen stiger 1 eller 3 grader, sier St. Clair.

Les også: Så lite har Norge gjort med klimautslippene

Vannmangel

Håndtering av risiko og usikkerhet er vektlagt i den nye rapporten fra IPCC, som peker på flere områder hvor risikoen kan bli høy.

Matsikkerheten kan bli truet i mange områder hvis temperaturen blir mer enn 2 grader høyere enn i dag. Blir det mer enn 4 grader varmere, kan den globale matsikkerheten bli sterkt truet.

Et stort antall dyre- og plantearter både på landjorda og i havet vil trolig bli mer utsatt for utryddelse i løpet av dette århundret. I mange tørre områder vil tilgangen på ferskvann sannsynligvis bli enda dårligere.

I tillegg vil lavtliggende områder langs kysten bli mer utsatt for oversvømmelse hvis havnivået stiger. Et stort antall mennesker blant annet i asiatiske land kan i så fall bli tvunget til å forlate hjemmene sine.

Les også: En gjennomsnittlig norsk sjuåring har 600 leker

– Mer fisk i nord

Nye problemer kan oppstå hvis verdenssamfunnet blir nødt til å håndtere mange ulike klimakonsekvenser på én gang.

– Hvis det er krise i to eller tre områder i verden, er det ikke lenger en lokal krise. Da er det en global krise, og konsekvensene av at ting går galt flere steder, er svært alvorlige, sa forskeren Saleemul Haq, som har deltatt i arbeidet med rapporten, til den britiske avisa The Guardian nylig.

Klimaendringene vil trolig også ha noen positive effekter i noen regioner. I rapporten pekes det blant annet på at fiskeressursene kan bli større i nordlige havområder hvis fisken flytter seg fra områder hvor temperaturen stiger.

Samtidig ventes det at havet vil bli surere etter hvert som stadig større mengder CO2 blander seg i vannet. Det kan få svært alvorlige konsekvenser for økosystemene i havet både i tropiske og arktiske strøk.

Les også: Skipskraftverk kan spare Bergen for utslipp tilsvarende 50.000 biler

Les mer om: