Klif tillater testutslipp

Klif tillater testutslipp
Teknologisenteret på Mongstad (TCM) har to uker på seg til å kommentere godkjenningsutkastet fra Klima og forurensningsdirektoratet (Klif). Bilde: Jannicke Nilsen

Kommunikasjonssjef Vegar Stokset (bildet) er glad for tillatelsen, men slipper ikke jubelen løs riktig ennå.

– Vi skal lese utkastet fra Klif nå og har noen uker på å kommentere det. Vi vil sikre oss at dette gir oss rom til å operere som vi ønsker, sier han til TU.

– Likevel, hva er den umiddelbare reaksjonen deres?

– Vi er glade for å få denne utslippstillatelsen, men vi skal som sagt finlese den.

– Kan du si noe om hvor store utslipp testingen kommer til å gi?

– Vi kan ikke kommentere detaljene i innholdet før vi har fått lest utkastet nøye, svarer Stokset.

Teknologi x2

Klif har i utgangspunktet gitt TCM tillatelse til å teste to teknologier for storskala fangst av CO2.

Den ene teknologien bruker kjølt ammoniakk for å fange CO2, den andre aminer. Ifølge direktør Ellen Hambro i Klif vil ikke utslippene i forbindelse med testingen gi uakseptable virkninger på helse og miljø.

Her skal CO2-gåten løses

Testsenter Mongstad: Andre steg i månelandingen

Skal redusere utslipp

Målet med testingen på Mongstad er å utvikle teknologi som kan monteres på kull- og gasskraftverk for å redusere CO2-utslipp.

Dette fordi utslippene av CO2 fra fossil energiproduksjon må halveres fra 2008 til 2035 dersom verden skal nå målet om å begrense temperaturstigningen på jorda til to grader. Ifølge energibyrået World Energy Outlook er fangst og lagring av CO2 den eneste teknologien som kan redusere utslippene av klimagasser i stor skala.

TCM har nå to uker på seg til å komme med kommentarer på utslippstillatelsen. Etter dette vil Klif gi endelig tillatelse til å starte testingen.

Bellona krever forklaring fra Borten Moe

Les mer om: