Kleppa: – Oslo S-utbyggingen gikk etter planen

Kleppa: – Oslo S-utbyggingen gikk etter planen
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa er strålende fornøyd med gjennomføringen av oppgraderingen av Oslo S i sommer. Nå bør passasjerene merke en klar forbedring med mer punktlige tog, mener hun. Bilde: Scanpix

Togutbyggingen i Oslo

  • 2.500 større og mindre arbeider er utført i løpet av stengningsperioden. Mesteparten har foregått i Oslotunnelen, på Oslo S og i Brynsbakken.
  • 4 kilometer med skinner, sviller og pukk er byttet ut. Det er skiftet 34 sporveksler med drivmotorer, samt tre sporkryss.
  • Det er byttet 13 sporvekselvarmegrupper, tilførselskabler og varmeelementer i 48 sporveksler. Det skal øke driftssikkerhet om vinteren.
  • I Oslotunnelen er kontaktledningen erstattet med en strømskinne i taket. Spor 8–13 på Oslo S har fått ny kjøretråd.
  • 114 nye skjermer som viser togavganger og forsinkelser, er montert. Høyttaleranlegget er forbedret.
  • Nedgangene, eller «tubene» til fire spor er rehabilitert. Flytogterminalen er utvidet.
  • Nye håndløpere med innvendig belysning er montert i Oslotunnelen. Det gir bedre sikkerhet ved evakuering.


Flytoget som går fra Drammen klokken 4.06 er første avgang etter seks uker med stengt stasjon.

Spent

Jernbanedirektøren vedgår at hun er spent på hvordan det vil gå.

– Vi har hatt noen utfordringer under testkjøring i helgen, men alt skal være i orden nå, sier Enger til NTB.

Samferdselsministeren, som var på befaring på Oslo S søndag, takket Jernbaneverket for innsatsen og passasjerene for deres tålmodighet. Ved å stenge Oslo S og sette inn buss for tog, kunne Jernbaneverket på seks uker gjøre arbeid som ellers ville tatt 18 måneder.

– Jeg er glad for at passasjerene nå vil oppleve en bedre hverdag. Jeg håper at meldinger om at kjøreledninger har falt ned vil være en saga blot. Færre feil betyr at flere tog er i rute, og det vil folk merke, sier Kleppa.

– Få klager

Det har vært få problemer med å sette inn buss for tog, oppsummerer seksjonssjef Kjetil Bragstad i NSB, som har hatt ansvaret for alternativ transport i sommer. Togpassasjerer på alle togstrekninger gjennom Oslo S, utenom Østfoldbanen, har måttet ta buss.

– De aller, aller fleste tilbakemeldingene fra passasjerene har vært positive. Det tar noe mer tid å reise med buss, så noen klager har vi jo fått. Men stort sett har det gått veldig bra, sier han.

250 personer fra 13 ulike firmaer har jobbet døgnet rundt med oppgraderingsarbeidet i sommer. 2.500 små og store arbeidsoperasjoner er gjennomført.

Plan B

Jernbaneverket hadde forberedt en plan B i tilfelle noe uventet skulle oppstå.

– Vi hadde muligheten til å skyve på noen av utbedringene, men det slapp vi heldigvis å gjøre. Alt gikk etter planen, sier Enger.

Nye stengninger planlagt

Arbeidet med det såkalte Osloprosjektet, som har en totalkostnad på 1,6 milliarder kroner, er ikke ferdig før neste sommer. Prosjektet tar ingen pause. Allerede tirsdag fortsetter arbeidet med utbedringer.

Arbeidet gjøres om natten slik at passasjerene i liten grad blir berørt. Noen helger utover høsten og vinteren skal Oslo S stenges helt eller delvis. Første helg det skjer, er i september.

– Vi forsøker jo å gjøre det på tidspunkter som gir minst mulig ulempe for passasjerene. Til sommeren blir det en ny stengningsperiode, trolig igjen på seks uker, sier prosjektleder Bjørn Hillestad i Jernbaneverket.

BILDESERIE: Takstrøm skal hindre togkaos

Nye spor

Arbeidet som gjenstår, er hovedsakelig nye spor, altså bytte ut sviller, skinner og pukk, samt bytte ut kontaktledninger.

Samtidig som Oslo S er i vanlig drift igjen, nærmer det seg slutten for anleggsvirksomheten på strekningen Lysaker-Sandvika. Om et par uker går de første persontogene gjennom den nye Bærumstunnelen. Dette er siste etappe med utvidelser fra to til fire spor vest for Oslo.

Les mer om: