BYGG

Kleppa ber om ny FoU-organisasjon

Bilde: Stein Jarle Olsen
Joachim Seehusen
12. sep. 2008 - 11:11

– Dette viser politisk vilje til å medvirke, sier Petter Eiken, styreleder i Byggekostnadsprogrammet.

– Jeg leser dette slik at Kleppa nå ønsker å etablere et forum som framstår som en permanent ressursgruppe med kun ett formål: å styrke innovasjonsarbeidet i byggenæringen. Dette hilser jeg vellkommen, sier Sverre Larssen, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Med forbehold om at brevet fra Kleppa ennå ikke er styrebehandlet, trekker Eiken opp noen linjer for hvordan en FoU-satsing kan være.

– Vi vil blant annet se på Construction Excellence i Storbritannia. Det er et offentlig-privat samarbeid som tar for seg organisering, innovasjon og samarbeidsformer i næringen.

Les også: Sjefen for to milliarder forskningskroner

Kritisk til Forskningsrådet

Både Petter Eiken og Sverre Larssen er meget kritiske til Norges Forskningsråd.

– Muligens vil ikke Forskningsrådet like dette, men dagens Forskningsråd virker helt uinteressert i byggenæringen, sier Eiken.

Eiken peker på at det var en satsing 10 -15 år tilbake.

– Der må vi nok ta noe selvkritikk, for næringen var ikke flink til å følge opp. Men se på det finske forskningsrådet, det viser en helt annen interesse for å satse på byggenæringen. Se hva de har gjort med BIM der ligger Finland langt fremme.

Larssen er enda mer kritisk:

– Forskningsrådet har sviktet oss. Det finnes ikke et eneste program som er rettet mot oss. Byggenæringen er definitivt sviktet av både Næringsdepartementet og Forskningsrådet. Vi leser nå at Kleppa erkjenner at byggenæringen har vært stemoderlig behandlet. Hun har til og med beklaget at vi ikke er nevnt i Soria-Moria-erklæringen, sier Larssen.

Les også: Byggforskning neglisjeres

Mangler strategi

– Den store utfordringen er at vi ikke har noen samlet strategi for FoU i byggenæringen, da kan det fort bli tilfeldig hvor vi ender, sier Egil Skavang, daglig leder i Byggekostnadsprogrammet. Derfor er både han og Eiken veldig opptatt av at det forslaget de fremmer overfor Kleppa i oktober er godt og har solid forankring i næringen.

– En av de første og viktigste oppgavene til en slik ny institusjon må bli å utvikle en strategi for innovasjon og forskning i byggenæringen. Vi kan ikke vente langsiktig offentlig finansiering uten å ha et mål og en strategi, sier Skavang.

De har nå kontaktet Forum for innovasjon i byggenæringen og sammen satt ned en gruppe som skal bistå i arbeidet med å utforme forslaget Kleppa ber om. Den endelige sammensetningen av gruppen er i skrivende stund ikke klar, men foreslåtte navn er Olav Berge, administrerende direktør i Statens Bygningstekniske Etat, Jens Sjøgren fra Boligprodusentene, Svein Willy Danielsen fra Sintef Byggforsk, Terje Rønning fra Norcem, samt en deltaker fra Rådgivende Ingeniørers Forening.

En mindre gruppe er også satt ned, og har allerede startet arbeidet med å skissere overfor Kleppa hvordan en permanent FoU-organisasjon kan se ut. Også i denne gruppen sitter Olav Berge fra Statens Bygningstekniske Etat, sammen med Audun Lågøyr fra BNL, Siri Legernes fra Skanska og Espen Paus fra Husbanken.

Kleppa ønsker ikke å kommentere dette før hun har mottatt forslaget fra Byggekostnadsprogrammet.

Les mer om: