Kjøper offshoreengineering

Kjøpesummen er avledet av en omforenet verdsettelse av selskapet, skriver selskapet i en pressemelding. Salget skal sluttføres innen utgangen av februar, og overtakelsen skjer i begynnelsen av mars.

Procon Engineering leverer prosessutstyr og kontrollsystemer til offshorevirksomheten og landbasert industri, og har hovedkontor i Asker og datterselskap i England.

Selskapet har en ledende posisjon på norsk sokkel innen komplette anlegg for blanding, behandling og tilbakeføring av boreslam som benyttes på så vel faste som flytende innretninger. Automatiserings- og kontrollsystemer inngår som en integrert del av boreslamanleggene. Selskapet ventes å omsette for 220 millioner kroner i inneværende år.

For Hydralift representerer kjøpet av Procon Engineering en komplettering av Hydralifts produktspekter innen boreutstyr. For ProSafe representerer salget en avhendelse av virksomhet utenfor selskapets kjerneområder.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå