OFFSHORE

Kjøper offshoreengineering

Kjøpesummen er avledet av en omforenet verdsettelse av selskapet, skriver selskapet i en pressemelding. Salget skal sluttføres innen utgangen av februar, og overtakelsen skjer i begynnelsen av mars.

Procon Engineering leverer prosessutstyr og kontrollsystemer til offshorevirksomheten og landbasert industri, og har hovedkontor i Asker og datterselskap i England.

Selskapet har en ledende posisjon på norsk sokkel innen komplette anlegg for blanding, behandling og tilbakeføring av boreslam som benyttes på så vel faste som flytende innretninger. Automatiserings- og kontrollsystemer inngår som en integrert del av boreslamanleggene. Selskapet ventes å omsette for 220 millioner kroner i inneværende år.

For Hydralift representerer kjøpet av Procon Engineering en komplettering av Hydralifts produktspekter innen boreutstyr. For ProSafe representerer salget en avhendelse av virksomhet utenfor selskapets kjerneområder.

Les mer om: