OFFSHORE

Kjemper om ingeniører

SENTRALT: - Vi ligger sentralt med kort vei til Oslo, København, Amsterdam, Stavanger, Bergen og resten av verden, med kun tre kilometer fra kontoret til Torp flyplass, sier Heidi Petersen.
SENTRALT: - Vi ligger sentralt med kort vei til Oslo, København, Amsterdam, Stavanger, Bergen og resten av verden, med kun tre kilometer fra kontoret til Torp flyplass, sier Heidi Petersen. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
24. okt. 2005 - 10:56

Sandefjord: Rambøll Future as i Sandefjord er bare en av mange ingeniørbedrifter som vokser og som sliter med å få de rette søkerne til ledige stillinger.

Norske ingeniørers gode konkurransekraft er en av grunnene til at bedriften også opplever suksess internasjonalt.

- Norske ingeniørtjenester er konkurransedyktige internasjonalt. Det skyldes både faglig dyktighet, effektivitet og evne til å løse multidisipline problemstillinger, sier administrerende direktør Heidi Petersen i Rambøll Future as.

Selskapet hun leder er danskeid og er en del av Rambøll-gruppen. Sandefjordsgjengen jobber mot olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, men de er også beskjeftiget i internasjonale kontrakter, blant annet utbygginger i Brasil.Små og mellomstore anlegg

Hovedvirksomheten er knyttet til konstruksjon av utrustningsmoduler for innretninger til havs. Det kan være alt fra plattformer på stålunderstell, på betongplattformer og på fast forankrede flytere. – I tillegg utfører vi studierog mindre anlegg for landbasert industri, forteller Heidi Petersen.

Størst tyngde har Rambøll Future innenfor fagområdende rør og stål. I tillegg har bedriften noe ekspertise innen konseptstudier og feltutvikling. Men gjennomføringen av ingeniørtjenester for små og mellomstore prosjekter er kjernen i virksomheten.

– Vi kan aldri konkurrere med de største aktørene i forbindelse med store EPC-oppdrag. Vår bedrift er skreddersydd til mindre markeder hvor vi er rettet mot detaljengineeringen av mindre plattformer eller utrustning på flytende produksjonsanlegg, forteller Petersen.En ingeniørklynge

Petersen leder en ingeniørbedrift med rundt 80 ansatte. 2/3 av disse er knyttet til virksomheten i Sandefjord, mens det er også ansatte i Stavanger.

En del av virksomheten omfatter også utleie av personell, blant annet er noen sysselsatt på Melkøya i Snøhvit-prosjektet.

– Vi merker at det er en større kamp om ressursene, men Sandefjord og Vestfold er fortsatt attraktivt for mange. Rundt 400 personer er sysselsatt i ingeniørbedrifter rettet mot offshore og industri i Sandefjord, og vi samarbeider godt. I tillegg her vi gode muligheter gjennom våre danske eiere, understreker en av landets få kvinner som leder rene ingeniørbedrifter.