OFFSHORE

Kikker i røret

10. feb. 2001 - 14:58

Væske eller gass som føres inn i en ende av en rørledning, kommer ikke nødvendigvis likt ut i den andre. En liten andel vann eller kondensat inn kan for eksempel samle seg i groper og bli hostet ut i større ansamlinger, såkalte slugger. Dersom voks og hydrater dannes i røret, vil det påvirke transporten. Informasjon om forløpet underveis i rørledningen gjør det lettere å takle ulike situasjoner som oppstår.

– Vi ser på dynamikken i rørledningen ved å mate modellen med målinger av ulike parametere underveis i et forløp, forklarer Rolf Jørgen Ødegaard, leder for forretningsområdet sanntidssystemer ved Fantoft Process Technologies i Sandvika utenfor Oslo. Slik fanger systemet opp avvik fra forventet forløp. På denne måten er det blant annet mulig å forutsi lekkasjer i rørledninger.

– Det er viktig for sikkerheten. I tillegg gir systemet hjelp til optimalisering av drift. Miljøaspektet er også sentralt, sier markedsdirektør Knut Erik Spilling. Særlig i grisgrendte strøk er det en fordel å forutsi oljesøl.

Egenutviklet

Fantoft har stort sett utviklet programvaren selv. Utgangspunktet er generelle ligninger for rørledninger; energi- og impulsligninger. Programmene må tilpasses hvert enkelt anlegg fordi utstyr som ventiler, kompressorer og rørdiameter kan variere betydelig. Så kan de finjusteres etter måleverdier i anlegget.

– Modellen vår skal gjenspeile virkeligheten når alt fungerer normalt. Det krever både prosesskunnskaper og anleggskunnskaper, påpeker Ødegaard. Måleinstrumenter gir verdier for temperatur, trykk, mengde og tetthet. Anleggsstøy kan påvirke nøyaktigheten, derfor må modellen ta hensyn til det.

– De små detaljene avgjør hvor god modelleringen blir. Modellen skal kunne oppdage små lekkasjer på kort tid, samtidig som falske alarmer må unngås. Både nøyaktighet og troverdighet er viktig, understreker Spilling.

Lokaliserer feil

Programvaren fra Fantoft leveres ofte gjennom leverandør av kontrollsystemer. Operatører i kontrollrom kan se trykk- og strømningsprofil langs rørledningen. Fall i trykk og strømning kan bety lekkasje, og alarmen går når sannsynligheten for lekkasje overstiger et visst nivå. Hvis rørledningen er utstyrt med måleutstyr underveis mot utløpet, kan modellen også lokalisere lekkasjen.

– Vi er først sikre på at det er en lekkasje når flere instrumenter detekterer det, påpeker Ødegaard. Landbaserte anlegg har ofte trykkmålere langs ledningene. Ulykker langs rørledninger på land kan gi tragiske konsekvenser. I juli i fjor omkom om lag 100 mennesker i Nigeria da en oljeledning eksploderte. Ofrene samlet bensin fra en lekkasje da eksplosjonen skjedde.

Spissteknologi

Modellering av forløpet i rørledningen kan også brukes til å se framover i tid. Operatørene kan se hva som skjer hvis gitte parametere endres, for eksempel om en ekstra pumpe startes eller stoppes. Det er et viktig hjelpemiddel for å optimalisere produksjon og sikre at anlegget klarer leveransene de har forpliktet seg til.

Fantoft har levert systemer til felt som Oseberg, Ekofisk og Troll, og til ulike land verden over – blant annet Midt-Østen, Brasil, Mexico og Hellas.

– Norge er ledende på flerfasetransport. Takket være satsing fra blant andre Statoil og Hydro har vi spissteknologi som åpner nye markeder ute, sier Ødegaard. Halvparten av selskapets 40 ansatte holder til i Oslo, mens resten jobber ved kontorene i England og Texas. Markedet er definitivt internasjonalt.

– Rørledninger finnes over hele verden. Mange land bruker gass til oppvarming, og det krever mye infrastruktur. Både et sterkt voksende marked internasjonalt og økt fokusering på sikkerhet og mer optimal drift av systemer gir et stort markedspotensial for oss, tror Spilling.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.