– Kan være ulovlig

SPØRSMÅLET: Bryter Statoil arbeidsmiljøloven?
SPØRSMÅLET: Bryter Statoil arbeidsmiljøloven? (Bilde: colourbox.com)
  • Karriere

– Alle ansatte må regne med å bli vurdert på en eller annen måte, og det finnes gode og dårlige vurderingssystemer. Dersom en innfører vurderingssystemer som gjør at ansatte ikke tør å si ifra om kritiske forhold, er dette meget uheldig. I tillegg kan det være i strid med flere bestemmelser i arbeidsmiljøloven, sier Lars Kristian Nørgaard, advokatfullmektig i NITO.

– Det kan være ulovlig?

– Arbeidsmiljølovens formål (§1-1) er å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Et vurderingssystem som fører til at ansatte er redde for å si ifra om kritikkverdige forhold, vil medføre en risiko for så vel fysiske som psykiske skadevirkninger, sier han.

Les også:

– Stilner kritiske røster

Lars Kristian Nørgaard, advokatfullmektig i NITO.
Lars Kristian Nørgaard. NITO

Varslere

Advokatfullmektigen legger til:

– Det følger også av arbeidsmiljøloven § 2-3 at ansatte har plikt til å si ifra om farer på arbeidsplassen. Det vil være i strid med loven å innføre et regime på arbeidsplassen som undergraver denne bestemmelsen, sier han.

Et dårligere renommé kan bli konsekvensen, mener han.

– Man kan spørre seg om bedriften har tatt inn over seg den omdømmerisikoen de utsetter seg for ved å bruke et slikt system. Dersom det ikke foreligger et godt klima for yttringer i bedriften, er det en risiko for at ansatte i stedet varsler anonymt til for eksempel mediene, sier Nørgaard.

Får tøffere ledere

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå