KLIMA

Kan droppe klimakvotene

GIR OPP? President Barack Obama vil trolig droppe å innføre kvotehandel i USA.
GIR OPP? President Barack Obama vil trolig droppe å innføre kvotehandel i USA. Bilde: Reuters / Scanpix

Signaler fra president Barack Obama og hans allierte i Kongressen tyder på at de vurderer å gi opp planene om å innføre kvotehandel i USA.

Ikke forpliktet

Det vil i så fall innebære en betydelig endring i forslaget til amerikansk klimalov, som for tiden diskuteres i Kongressen.

Et viktig element i lovforslaget er å sette en pris på utslipp av klimagasser gjennom handel med utslippskvoter. Men senator John Kerry, som forsøker å tråkle sammen et tverrpolitisk klimakompromiss, åpnet torsdag for å droppe kvotehandelen.

– Folk må slappe av og se på alle muligheter for å sette en pris på karbon. Vi har ikke forpliktet oss til én tilnærming, sa Kerry.

Atomkraftverk

President Barack Obama ordla seg på en måte som ble tolket i samme retning dagen før, i sin tale om rikets tilstand.

Obama oppfordret de folkevalgte til å vedta en omfattende klimalov som bidrar til å gjøre ren energi lønnsom. Men han nevnte ikke kvotehandelen med ett ord.

I stedet tok han til orde for redusere klimautslippene ved å bygge nye atomkraftverk.

– For å skape flere rene energijobber trenger vi mer produksjon, bedre effektivitet, flere insentiver. Det betyr å bygge en ny generasjon trygge, rene kjernekraftverk, sa Obama i talen.

– Riktig uansett

Obama gikk også inn for ny oljeboring til sjøs. I tillegg forsøkte han å snakke direkte til klimaskeptiske republikanere som ikke tror det foregår noen menneskeskapt global oppvarming.

– Selv om du stiller deg tvilende til bevisene, så er det å sørge for insentiver for energieffektivitet og ren energi det riktige for framtida vår. For nasjonen som leder den rene energiøkonomien, vil også lede den globale økonomien, sa presidenten.

Han la til at land som Kina og India ikke venter, men investerer i ren energi fordi de ønsker å sikre seg denne typen arbeidsplasser.

Gjerdesittere

Miljøstrategien Obama skisserte, får blandet mottakelse. Analytiker Kevin Book fra ClearView Energy Partners mener presidenten viste at han forsto utfordringene som «sentrumsorienterte gjerdesittere» i Kongressen må forholde seg til.

– Det er mer sannsynlig at velgere vil støtte en plan om å slå andre land på handel, enn å redde andre land fra stigende havnivå, skriver Book i en uttalelse.

Mange miljøvernere er derimot svært skuffet.

– Presidentens støte til alle disse skitne energikildene var en stor seier for forurensende selskaper og lobbyistene deres i Washington, mener leder Erich Pica i Friends of the Earth, søsterorganisasjonen til Naturvernforbundet i Norge.

Valgår

Til tross for at det så langt har vært vanskelig å skape oppslutning rundt klimaloven i Kongressen, bekreftet amerikanske myndigheter torsdag at de slutter seg til den politiske erklæringen fra klimatoppmøtet i København.

Dermed bekreftet de også at USA fortsatt har til hensikt å nå målet om 17 prosents reduksjon av klimautslippene, sammenlignet med 2005-nivå, innen 2020.

I et brev til FNs klimasekretariat skriver USAs klimautsending Todd Stern at han «forventer» at Kongressen vedtar lovgiving som bidrar til at utslippsmålet blir nådd.

Dersom den omstridte kvotehandelen faktisk blir skrinlagt, finnes det flere lignende systemer som kan bidra til å gjøre utslipp kostbart.

En mulighet er å kreve at forurensere kjøper utslippstillatelser, for så å gi mesteparten av inntektene tilbake til forbrukerne. (©NTB)

Les mer om: