OFFSHORE

Jubler over storkontrakten

– Dette er en stor dag for hele ABB, og spesielt oss i Norge, sier administrerende direktør Rasmus Sunde i ABB Offshore Systems.

For 1,7 milliarder kroner har de fått en totalleveranse til Shells Bonga-felt utenfor Nigerias kyst. Utstyret skal installeres på mellom 1000 og 1200 meters havdyp og knyttes til et flytende produksjons- og lagringsfartøy (FPSO) på overflaten.

– Denne kontrakten befester Norges stilling innad i ABB-konsernet som tyngdepunktet innen offshore-leveranser. Jeg vil spesielt fremheve at prosjektledelsen på denne leveransen blir norsk, sier Sunde. Han anslår at 30–40 prosent av de 1,7 milliarder kronene går til norskutviklet teknologi og kompetanse.

Utviklingen av ABBs undervannsteknologi skjer i stor utstrekning i Norge og kontrakten med Shell vil i sterk grad involvere ABBs norske organisasjon. Levering av ABBs utstyr vil skje frem til midten av 2009.

Som en del av Bonga-prosjektet skal ABB også bygge en base for undervannsoperasjonene i Onne havn i Nigeria. Denne kontrakten har en verdi på 18 millioner kroner.

Les mer om: