– Jeg vil ansette mennesker som er modige i sine verdivalg

Bygg21-sjef Sissel Leire deler sine tanker i sommerintervjuet.

– Jeg vil ansette mennesker som er modige i sine verdivalg
– Den allsidige kompetansen Norge innehar er svært verdifull og gir oss mange muligheter. Kompetansen vi besitter eksempelvis innenfor petroleumsvirksomheten kan tas i bruk i flere fagområder, mener Sissel Leire. Bilde: Anders Martinsen

– Hva er du mest fornøyd med å ha fått til det siste året?